3449. יִשִּׁיָּה (Yishshiyyah or Yishshiyyahu)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3449. יִשִּׁיָּה (Yishshiyyah or Yishshiyyahu) — 7 Occurrences

1 Chronicles 7:3
HEB: וְ֠עֹבַדְיָה וְיוֹאֵ֧ל יִשִּׁיָּ֛ה חֲמִשָּׁ֖ה רָאשִׁ֥ים
NAS: Obadiah, Joel, Isshiah; all five
KJV: and Joel, Ishiah, five:
INT: Obadiah Joel Isshiah five of them chief

1 Chronicles 12:7
HEB: אֶלְקָנָ֡ה וְ֠יִשִּׁיָּהוּ וַעֲזַרְאֵ֧ל וְיוֹעֶ֛זֶר
INT: Elkanah Ishiah Azarael Joezer

1 Chronicles 23:20
HEB: מִיכָ֣ה הָרֹ֔אשׁ וְיִשִּׁיָּ֖ה הַשֵּׁנִֽי׃ ס
NAS: the first and Isshiah the second.
KJV: the first, and Jesiah the second.
INT: Micah the first and Isshiah the second

1 Chronicles 24:21
HEB: רְחַבְיָ֔הוּ הָרֹ֖אשׁ יִשִּׁיָּֽה׃
NAS: of Rehabiah, Isshiah the first.
KJV: of Rehabiah, the first [was] Isshiah.
INT: of Rehabiah the first Isshiah

1 Chronicles 24:25
HEB: אֲחִ֤י מִיכָה֙ יִשִּׁיָּ֔ה לִבְנֵ֥י יִשִּׁיָּ֖ה
NAS: of Micah, Isshiah; of the sons
KJV: of Michah [was] Isshiah: of the sons
INT: the brother of Micah Isshiah of the sons of Isshiah

1 Chronicles 24:25
HEB: יִשִּׁיָּ֔ה לִבְנֵ֥י יִשִּׁיָּ֖ה זְכַרְיָֽהוּ׃
NAS: of the sons of Isshiah, Zechariah.
KJV: of the sons of Isshiah; Zechariah.
INT: Isshiah of the sons of Isshiah Zechariah

Ezra 10:31
HEB: חָרִ֑ם אֱלִיעֶ֧זֶר יִשִּׁיָּ֛ה מַלְכִּיָּ֖ה שְׁמַֽעְיָ֥ה
NAS: Eliezer, Isshijah, Malchijah,
KJV: Eliezer, Ishijah, Malchiah,
INT: of Harim Eliezer Isshijah Malchijah Shemaiah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page