3608. כֶּ֫לֶא (kele)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3608. כֶּ֫לֶא (kele) — 10 Occurrences

1 Kings 22:27
HEB: זֶ֖ה בֵּ֣ית הַכֶּ֑לֶא וְהַאֲכִילֻ֨הוּ לֶ֤חֶם
INT: this court prison and feed bread

2 Kings 17:4
HEB: וַיַּאַסְרֵ֖הוּ בֵּ֥ית כֶּֽלֶא׃
INT: and bound court prison

2 Kings 25:27
HEB: יְהוּדָ֖ה מִבֵּ֥ית כֶּֽלֶא׃
INT: of Judah court prison

2 Kings 25:29
HEB: אֵ֖ת בִּגְדֵ֣י כִלְא֑וֹ וְאָכַ֨ל לֶ֧חֶם
NAS: Jehoiachin changed his prison clothes
KJV: And changed his prison garments:
INT: changed clothes his prison and had his meals

2 Chronicles 18:26
HEB: זֶ֖ה בֵּ֣ית הַכֶּ֑לֶא וְהַאֲכִלֻ֜הוּ לֶ֤חֶם
INT: this court prison and feed bread

Isaiah 42:7
HEB: אַסִּ֔יר מִבֵּ֥ית כֶּ֖לֶא יֹ֥שְׁבֵי חֹֽשֶׁךְ׃
KJV: in darkness out of the prison house.
INT: prisoners house of the prison dwell darkness

Isaiah 42:22
HEB: כֻּלָּ֔ם וּבְבָתֵּ֥י כְלָאִ֖ים הָחְבָּ֑אוּ הָי֤וּ
NAS: Or are hidden away in prisons; They have become
KJV: and they are hid in prison houses:
INT: All houses prisons are hidden have become

Jeremiah 37:15
HEB: עָשׂ֖וּ לְבֵ֥ית הַכֶּֽלֶא׃
KJV: for they had made that the prison.
INT: had made the house the prison

Jeremiah 37:18
HEB: אֶל־ בֵּ֥ית הַכֶּֽלֶא׃
INT: about court prison

Jeremiah 52:33
HEB: אֵ֖ת בִּגְדֵ֣י כִלְא֑וֹ וְאָכַ֨ל לֶ֧חֶם
NAS: So Jehoiachin changed his prison clothes,
KJV: And changed his prison garments:
INT: and changed clothes his prison and had his meals

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page