4024. מִגְדּוֹל (Migdol or Migdol)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 4024. מִגְדּוֹל (Migdol or Migdol) — 6 Occurrences

Exodus 14:2
HEB: הַחִירֹ֔ת בֵּ֥ין מִגְדֹּ֖ל וּבֵ֣ין הַיָּ֑ם
NAS: between Migdol and the sea;
KJV: Pihahiroth, between Migdol and the sea,
INT: Pi-hahiroth between Migdol between and the sea

Numbers 33:7
HEB: וַֽיַּחֲנ֖וּ לִפְנֵ֥י מִגְדֹּֽל׃
NAS: and they camped before Migdol.
KJV: and they pitched before Migdol.
INT: camped before Migdol

Jeremiah 44:1
HEB: מִצְרָ֑יִם הַיֹּשְׁבִ֤ים בְּמִגְדֹּל֙ וּבְתַחְפַּנְחֵ֣ס וּבְנֹ֔ף
NAS: those who were living in Migdol, Tahpanhes,
KJV: which dwell at Migdol, and at Tahpanhes,
INT: of Egypt were living Migdol Tahpanhes Memphis

Jeremiah 46:14
HEB: בְמִצְרַ֙יִם֙ וְהַשְׁמִ֣יעוּ בְמִגְדּ֔וֹל וְהַשְׁמִ֥יעוּ בְנֹ֖ף
NAS: and proclaim in Migdol, Proclaim
KJV: and publish in Migdol, and publish
INT: Egypt and proclaim Migdol Proclaim Memphis

Ezekiel 29:10
HEB: חֹ֣רֶב שְׁמָמָ֔ה מִמִּגְדֹּ֥ל סְוֵנֵ֖ה וְעַד־
NAS: and desolation, from Migdol [to] Syene
KJV: [and] desolate, from the tower of Syene
INT: an utter and desolation Migdol Syene and even

Ezekiel 30:6
HEB: גְּא֣וֹן עֻזָּ֑הּ מִמִּגְדֹּ֣ל סְוֵנֵ֗ה בַּחֶ֙רֶב֙
NAS: will come down; From Migdol [to] Syene
KJV: shall come down: from the tower of Syene
INT: and the pride of her power Migdol Syene the sword

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page