8070. שְׁמִירָמוֹת (Shemiramoth)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 8070. שְׁמִירָמוֹת (Shemiramoth) — 4 Occurrences

1 Chronicles 15:18
HEB: בֵּ֡ן וְיַֽעֲזִיאֵ֡ל וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת וִיחִיאֵ֣ל ׀ וְעֻנִּ֡י
NAS: Jaaziel, Shemiramoth, Jehiel,
KJV: and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel,
INT: Ben Jaaziel Shemiramoth Jehiel Unni

1 Chronicles 15:20
HEB: וּזְכַרְיָ֨ה וַעֲזִיאֵ֜ל וּשְׁמִֽירָמ֤וֹת וִֽיחִיאֵל֙ וְעֻנִּ֣י
NAS: Aziel, Shemiramoth, Jehiel,
KJV: and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel,
INT: and Zechariah Aziel Shemiramoth Jehiel Unni

1 Chronicles 16:5
HEB: זְכַרְיָ֑ה יְעִיאֵ֡ל וּשְׁמִֽירָמ֡וֹת וִֽיחִיאֵ֡ל וּמַתִּתְיָ֡ה
NAS: [then] Jeiel, Shemiramoth, Jehiel,
KJV: Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel,
INT: Zechariah Jeiel Shemiramoth Jehiel Mattithiah

2 Chronicles 17:8
HEB: [וּשְׁמִרִימֹות כ] (וּשְׁמִֽירָמֹ֡ות ק) וִֽיהוֹנָתָן֩
NAS: Asahel, Shemiramoth, Jehonathan,
KJV: and Asahel, and Shemiramoth, and Jehonathan,
INT: Zebadiah Asahel Shemiramoth Jehonathan Adonijah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page