1 Chronicles 6
Interlinear Bible
Descendants of Levi
1121 [e]   1
bə·nê   1
בְּנֵ֖י   1
The sons   1
Noun   1
  
 

 
 
 3878 [e]
lê·wî;
לֵוִ֑י
of Levi
Noun
  
 

 
 
 1648 [e]
gê·rə·šō·wn
גֵּרְשׁ֕וֹן
Gershon
Noun
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֖ת
Kohath
Noun
  
 
.
 
 
 4847 [e]
ū·mə·rā·rî.
וּמְרָרִֽי׃
and Merari
Noun
1121 [e]   2
ū·ḇə·nê   2
וּבְנֵ֖י   2
and the sons   2
Noun   2
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
Noun
  
 

 
 
 6019 [e]
‘am·rām
עַמְרָ֣ם
Amram
Noun
  
 

 
 
 3324 [e]
yiṣ·hār,
יִצְהָ֔ר
Izhar
Noun
  
 

 
 
 2275 [e]
wə·ḥeḇ·rō·wn
וְחֶבְר֖וֹן
and Hebron
Noun
  
 
.
 
 
 5816 [e]
wə·‘uz·zî·’êl.
וְעֻזִּיאֵֽל׃
and Uzziel
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   3
ū·ḇə·nê   3
וּבְנֵ֣י   3
and the children   3
Noun   3
  
 

 
 
 6019 [e]
‘am·rām,
עַמְרָ֔ם
of Amram
Noun
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֥ן
Aaron
Noun
  
 

 
 
 4872 [e]
ū·mō·šeh
וּמֹשֶׁ֖ה
and Moses
Noun
  
 
.
 
 
 4813 [e]
ū·mir·yām;
וּמִרְיָ֑ם
and Miriam
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֣י
and The sons
Noun
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn,
אַהֲרֹ֔ן
also of Aaron
Noun
  
 

 
 
 5070 [e]
nā·ḏāḇ
נָדָב֙
Nadab
Noun
  
 

 
 
 30 [e]
wa·’ă·ḇî·hū,
וַאֲבִיה֔וּא
and Abihu
Noun
  
 

 
 
 499 [e]
’el·‘ā·zār
אֶלְעָזָ֖ר
Eleazar
Noun
  
 
.
 
 
 385 [e]
wə·’î·ṯā·mār.
וְאִיתָמָֽר׃
and Ithamar
Noun
  
s
ס
 - 
 
499 [e]   4
’el·‘ā·zār   4
אֶלְעָזָר֙   4
Eleazar   4
Noun   4
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 6372 [e]
pî·nə·ḥās,
פִּֽינְחָ֔ס
Phinehas
Noun
6372 [e]
pî·nə·ḥās
פִּֽינְחָ֖ס
Phinehas
Noun
3205 [e]
hō·lîḏ
הֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 50 [e]
’ă·ḇî·šū·a‘.
אֲבִישֽׁוּעַ׃
Abishua
Noun
50 [e]   5
wa·’ă·ḇî·šū·a‘   5
וַאֲבִישׁ֙וּעַ֙   5
And Abishua   5
Noun   5
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 1231 [e]
buq·qî,
בֻּקִּ֔י
Bukki
Noun
1231 [e]
ū·ḇuq·qî
וּבֻקִּ֖י
and Bukki
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 5813 [e]
‘uz·zî.
עֻזִּֽי׃
Uzzi
Noun
5813 [e]   6
wə·‘uz·zî   6
וְעֻזִּי֙   6
And Uzzi   6
Noun   6
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 2228 [e]
zə·raḥ·yāh,
זְרַֽחְיָ֔ה
Zerahiah
Noun
2228 [e]
ū·zə·raḥ·yāh
וּֽזְרַֽחְיָ֖ה
and Zerahiah
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 4812 [e]
mə·rā·yō·wṯ.
מְרָיֽוֹת׃
Meraioth
Noun
4812 [e]   7
mə·rā·yō·wṯ   7
מְרָיוֹת֙   7
Meraioth   7
Noun   7
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 568 [e]
’ă·mar·yāh,
אֲמַרְיָ֔ה
Amariah
Noun
568 [e]
wa·’ă·mar·yāh
וַאֲמַרְיָ֖ה
and Amariah
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 285 [e]
’ă·ḥî·ṭūḇ.
אֲחִיטֽוּב׃
Ahitub
Noun
285 [e]   8
wa·’ă·ḥî·ṭūḇ   8
וַאֲחִיטוּב֙   8
And Ahitub   8
Noun   8
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 6659 [e]
ṣā·ḏō·wq,
צָד֔וֹק
Zadok
Noun
6659 [e]
wə·ṣā·ḏō·wq
וְצָד֖וֹק
and Zadok
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 290 [e]
’ă·ḥî·mā·‘aṣ.
אֲחִימָֽעַץ׃
Ahimaaz
Noun
290 [e]   9
wa·’ă·ḥî·ma·‘aṣ   9
וַאֲחִימַ֙עַץ֙   9
And Ahimaaz   9
Noun   9
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh,
עֲזַרְיָ֔ה
Azariah
Noun
5838 [e]
wa·‘ă·zar·yāh
וַעֲזַרְיָ֖ה
and Azariah
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 3110 [e]
yō·w·ḥā·nān.
יוֹחָנָֽן׃
Johanan
Noun
3110 [e]   10
wə·yō·w·ḥā·nān   10
וְיוֹחָנָ֖ן   10
And Johanan   10
Noun   10
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh;
עֲזַרְיָ֑ה
Azariah
Noun
1931 [e]

ה֚וּא
he
Pro
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Prt
3547 [e]
ki·hên,
כִּהֵ֔ן
[it is] executed the priesthood
Verb
1004 [e]
bab·ba·yiṯ
בַּבַּ֕יִת
in the house
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
1129 [e]
bā·nāh
בָּנָ֥ה
build
Verb
8010 [e]
šə·lō·mōh
שְׁלֹמֹ֖ה
Solomon
Noun
  
 
.
 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim.
בִּירוּשָׁלִָֽם׃
in Jerusalem
Noun
3205 [e]   11
way·yō·w·leḏ   11
וַיּ֥וֹלֶד   11
And fathered   11
Verb   11
5838 [e]
‘ă·zar·yāh
עֲזַרְיָ֖ה
Azariah
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 568 [e]
’ă·mar·yāh;
אֲמַרְיָ֑ה
Amariah
Noun
568 [e]
wa·’ă·mar·yāh
וַאֲמַרְיָ֖ה
and Amariah
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 285 [e]
’ă·ḥî·ṭūḇ.
אֲחִיטֽוּב׃
Ahitub
Noun
285 [e]   12
wa·’ă·ḥî·ṭūḇ   12
וַאֲחִיטוּב֙   12
And Ahitub   12
Noun   12
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 6659 [e]
ṣā·ḏō·wq,
צָד֔וֹק
Zadok
Noun
6659 [e]
wə·ṣā·ḏō·wq
וְצָד֖וֹק
and Zadok
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 7967 [e]
šal·lūm.
שַׁלּֽוּם׃
Shallum
Noun
7967 [e]   13
wə·šal·lūm   13
וְשַׁלּוּם֙   13
And Shallum   13
Noun   13
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 2518 [e]
ḥil·qî·yāh,
חִלְקִיָּ֔ה
Hilkiah
Noun
2518 [e]
wə·ḥil·qî·yāh
וְחִלְקִיָּ֖ה
and Hilkiah
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh.
עֲזַרְיָֽה׃
Azariah
Noun
5838 [e]   14
wa·‘ă·zar·yāh   14
וַעֲזַרְיָה֙   14
And Azariah   14
Noun   14
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 8304 [e]
śə·rā·yāh,
שְׂרָיָ֔ה
Seraiah
Noun
8304 [e]
ū·śə·rā·yāh
וּשְׂרָיָ֖ה
and Seraiah
Noun
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
fathered
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 3087 [e]
yə·hō·w·ṣā·ḏāq.
יְהוֹצָדָֽק׃
Jehozadak
Noun
3087 [e]   15
wî·hō·w·ṣā·ḏāq   15
וִיהוֹצָדָ֣ק   15
Jehozadak   15
Noun   15
1980 [e]
hā·laḵ,
הָלַ֔ךְ
went
Verb
1540 [e]
bə·haḡ·lō·wṯ
בְּהַגְל֣וֹת
carried away
Verb
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
[into captivity] when the LORD
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֖ה
Judah
Noun
3389 [e]
wî·rū·šā·lim;
וִירוּשָׁלִָ֑ם
Jerusalem
Noun
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַ֖ד
by the hand
Noun
  
 
.
 
 
 5019 [e]
nə·ḇu·ḵaḏ·neṣ·ṣar.
נְבֻכַדְנֶאצַּֽר׃
of Nebuchadnezzar
Noun
  
s
ס
 - 
 
The Levite Clans
1121 [e]   16
bə·nê   16
בְּנֵ֖י   16
The sons   16
Noun   16
  
 

 
 
 3878 [e]
lê·wî;
לֵוִ֑י
of Levi
Noun
1647 [e]
gê·rə·šōm
גֵּרְשֹׁ֕ם
Gershom
Noun
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֖ת
Kohath
Noun
  
 
.
 
 
 4847 [e]
ū·mə·rā·rî.
וּמְרָרִֽי׃
and Merari
Noun
428 [e]   17
wə·’êl·leh   17
וְאֵ֛לֶּה   17
And these [are]   17
Pro   17
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמ֥וֹת
the names
Noun
1121 [e]
bə·nê-
בְּֽנֵי־
of the sons
Noun
1647 [e]
ḡê·rə·šō·wm
גֵרְשׁ֖וֹם
of Gershom
Noun
  
 

 
 
 3845 [e]
liḇ·nî
לִבְנִ֥י
Libni
Noun
  
 
.
 
 
 8096 [e]
wə·šim·‘î.
וְשִׁמְעִֽי׃
and Shimei
Noun
1121 [e]   18
ū·ḇə·nê   18
וּבְנֵ֖י   18
and the sons   18
Noun   18
6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath [were]
Noun
  
 

 
 
 6019 [e]
‘am·rām
עַמְרָ֣ם
Amram
Noun
  
 

 
 
 3324 [e]
wə·yiṣ·hār,
וְיִצְהָ֔ר
and Izhar
Noun
  
 

 
 
 2275 [e]
wə·ḥeḇ·rō·wn
וְחֶבְר֖וֹן
and Hebron
Noun
  
 
.
 
 
 5816 [e]
wə·‘uz·zî·’êl.
וְעֻזִּיאֵֽל׃
and Uzziel
Noun
1121 [e]   19
bə·nê   19
בְּנֵ֥י   19
The sons   19
Noun   19
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֖י
of Merari
Noun
  
 

 
 
 4249 [e]
maḥ·lî
מַחְלִ֣י
Mahli
Noun
  
 
.
 
 
 4187 [e]
ū·mu·šî;
וּמֻשִׁ֑י
and Mushi
Noun
428 [e]
wə·’êl·leh
וְאֵ֛לֶּה
And these [are]
Pro
4940 [e]
miš·pə·ḥō·wṯ
מִשְׁפְּח֥וֹת
the families
Noun
3881 [e]
hal·lê·wî
הַלֵּוִ֖י
of the Levites
Adj
  
 
.
 
 
 1 [e]
la·’ă·ḇō·w·ṯê·hem.
לַאֲבוֹתֵיהֶֽם׃
according to their father
Noun
1647 [e]   20
lə·ḡê·rə·šō·wm;   20
לְֽגֵרְשׁ֑וֹם   20
Of Gershom   20
Noun   20
3845 [e]
liḇ·nî
לִבְנִ֥י
Libni
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
Noun
3189 [e]
ya·ḥaṯ
יַ֥חַת
Jahath
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
2155 [e]
zim·māh
זִמָּ֥ה
Zimmah
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
Noun
3098 [e]   21
yō·w·’āḥ   21
יוֹאָ֤ח   21
Joah   21
Noun   21
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנוֹ֙
his son
Noun
5714 [e]
‘id·dōw
עִדּ֣וֹ
Iddo
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw,
בְנ֔וֹ
his son
Noun
2226 [e]
ze·raḥ
זֶ֥רַח
Zerah
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
2979 [e]
yə·’ā·ṯə·ray
יְאָתְרַ֥י
Jeaterai
Noun
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
1121 [e]   22
bə·nê   22
בְּנֵ֖י   22
The sons   22
Noun   22
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
Noun
5992 [e]
‘am·mî·nā·ḏāḇ
עַמִּינָדָ֣ב
Amminadab
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw,
בְּנ֔וֹ
his son
Noun
7141 [e]
qō·raḥ
קֹ֥רַח
Korah
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
617 [e]
’as·sîr
אַסִּ֥יר
Assir
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
511 [e]   23
’el·qā·nāh   23
אֶלְקָנָ֥ה   23
Elkanah   23
Noun   23
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
Noun
43 [e]
wə·’eḇ·yā·sāp̄
וְאֶבְיָסָ֥ף
and Ebiasaph
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
617 [e]
wə·’as·sîr
וְאַסִּ֥יר
and Assir
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
8480 [e]   24
ta·ḥaṯ   24
תַּ֤חַת   24
Tahath   24
Noun   24
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנוֹ֙
his son
Noun
222 [e]
’ū·rî·’êl
אוּרִיאֵ֣ל
Uriel
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw,
בְּנ֔וֹ
his son
Noun
5818 [e]
‘uz·zî·yāh
עֻזִּיָּ֥ה
Uzziah
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
Noun
7586 [e]
wə·šā·’ūl
וְשָׁא֥וּל
and Shaul
Noun
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
1121 [e]   25
ū·ḇə·nê   25
וּבְנֵי֙   25
and the sons   25
Noun   25
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh,
אֶלְקָנָ֔ה
of Elkanah
Noun
  
 

 
 
 6022 [e]
‘ă·mā·śay
עֲמָשַׂ֖י
Amasai
Noun
  
 
.
 
 
 287 [e]
wa·’ă·ḥî·mō·wṯ.
וַאֲחִימֽוֹת׃
and Ahimoth
Noun
  
 

 
 
 511 [e]   26
’el·qā·nāh;   26
אֶלְקָנָ֑ה   26
[As for] Elkanah   26
Noun   26
  
[bə·nōw
[בְּנֹו
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
1121 [e]
(bə·nê
(בְּנֵי֙
the sons
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh,
אֶלְקָנָ֔ה
of Elkanah
Noun
6689 [e]
ṣō·w·p̄ay
צוֹפַ֥י
Zophai
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
5184 [e]
wə·na·ḥaṯ
וְנַ֥חַת
and Nahath
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
446 [e]   27
’ĕ·lî·’āḇ   27
אֱלִיאָ֥ב   27
Eliab   27
Noun   27
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֛וֹ
his son
Noun
3395 [e]
yə·rō·ḥām
יְרֹחָ֥ם
Jeroham
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
511 [e]
’el·qā·nāh
אֶלְקָנָ֥ה
Elkanah
Noun
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
Noun
1121 [e]   28
ū·ḇə·nê   28
וּבְנֵ֧י   28
and the sons   28
Noun   28
  
 

 
 
 8050 [e]
šə·mū·’êl
שְׁמוּאֵ֛ל
of Samuel
Noun
1060 [e]
hab·bə·ḵōr
הַבְּכֹ֥ר
the firstborn
Noun
  
 

 
 
 2059 [e]
waš·nî
וַשְׁנִ֖י
Vashni
Noun
  
 
.
 
 
 29 [e]
wa·’ă·ḇî·yāh.
וַאֲבִיָּֽה׃
and Abiah
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   29
bə·nê   29
בְּנֵ֥י   29
The sons   29
Noun   29
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֖י
of Merari
Noun
  
 

 
 
 4249 [e]
maḥ·lî;
מַחְלִ֑י
Mahli
Noun
3845 [e]
liḇ·nî
לִבְנִ֥י
Libni
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
Noun
8096 [e]
šim·‘î
שִׁמְעִ֥י
Shimei
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
Noun
5798 [e]
‘uz·zāh
עֻזָּ֥ה
Uzza
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
Noun
8092 [e]   30
šim·‘ā   30
שִׁמְעָ֥א   30
Shimeah   30
Noun   30
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
Noun
2293 [e]
ḥag·gî·yāh
חַגִּיָּ֥ה
Haggiah
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
Noun
6222 [e]
‘ă·śā·yāh
עֲשָׂיָ֥ה
Asaiah
Noun
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
Noun
  

פ
 - 
 
The Temple Musicians
428 [e]   31
wə·’êl·leh,   31
וְאֵ֗לֶּה   31
And these   31
Pro   31
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
whom
Prt
5975 [e]
he·‘ĕ·mîḏ
הֶעֱמִ֥יד
set
Verb
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֛יד
[are they] David
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
3027 [e]
yə·ḏê-
יְדֵי־
the service
Noun
7892 [e]
šîr
שִׁ֖יר
of song
Noun
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
in the house
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of the LORD
Noun
4494 [e]
mim·mə·nō·w·aḥ
מִמְּנ֖וֹחַ
had rest
Noun
  
 
.
 
 
 727 [e]
hā·’ā·rō·wn.
הָאָרֽוֹן׃
after that the ark
Noun
1961 [e]   32
way·yih·yū   32
וַיִּהְי֨וּ   32
and become   32
Verb   32
8334 [e]
mə·šā·rə·ṯîm
מְשָׁרְתִ֜ים
They ministered
Verb
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֨י
before
Noun
4908 [e]
miš·kan
מִשְׁכַּ֤ן
the dwelling place
Noun
168 [e]
’ō·hel-
אֹֽהֶל־
of the tent
Noun
4150 [e]
mō·w·‘êḏ
מוֹעֵד֙
of meeting
Noun
  
 

 
 
 7892 [e]
baš·šîr,
בַּשִּׁ֔יר
with song
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
1129 [e]
bə·nō·wṯ
בְּנ֧וֹת
had build
Verb
8010 [e]
šə·lō·mōh
שְׁלֹמֹ֛ה
Solomon
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
Noun
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of the LORD
Noun
  
 

 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim;
בִּירוּשָׁלִָ֑ם
in Jerusalem
Noun
5975 [e]
way·ya·‘am·ḏū
וַיַּעַמְד֥וּ
Then they waited
Verb
4941 [e]
ḵə·miš·pā·ṭām
כְמִשְׁפָּטָ֖ם
to their order
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 5656 [e]
‘ă·ḇō·w·ḏā·ṯām.
עֲבוֹדָתָֽם׃
their office
Noun
428 [e]   33
wə·’êl·leh   33
וְאֵ֥לֶּה   33
And these [are]   33
Pro   33
5975 [e]
hā·‘ō·mə·ḏîm
הָעֹמְדִ֖ים
they who waited
Verb
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ū·ḇə·nê·hem;
וּבְנֵיהֶ֑ם
and with their children
Noun
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵי֙
From the sons
Noun
  
 

 
 
 6956 [e]
haq·qə·hā·ṯî,
הַקְּהָתִ֔י
of the Kohathites
Adj
1968 [e]
hê·mān
הֵימָן֙
Heman
Noun
  
 

 
 
 7891 [e]
ham·šō·w·rêr,
הַמְשׁוֹרֵ֔ר
a singer
Verb
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3100 [e]
yō·w·’êl
יוֹאֵ֖ל
of Joel
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 8050 [e]
šə·mū·’êl.
שְׁמוּאֵֽל׃
of Shemuel
Noun
1121 [e]   34
ben-   34
בֶּן־   34
The son   34
Noun   34
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh
אֶלְקָנָה֙
of Elkanah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3395 [e]
yə·rō·ḥām,
יְרֹחָ֔ם
of Jeroham
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 447 [e]
’ĕ·lî·’êl
אֱלִיאֵ֖ל
of Eliel
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 8430 [e]
tō·w·aḥ.
תּֽוֹחַ׃
of Toah
Noun
1121 [e]   35
ben-   35
בֶּן־   35
The son   35
Noun   35
  
[ṣîp̄
[צִיף
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 6689 [e]
(ṣūp̄
(צוּף֙
of Zuph
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh,
אֶלְקָנָ֔ה
of Elkanah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 4287 [e]
ma·ḥaṯ
מַ֖חַת
of Mahath
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 6022 [e]
‘ă·mā·śāy.
עֲמָשָֽׂי׃
of Amasai
Noun
1121 [e]   36
ben-   36
בֶּן־   36
The son   36
Noun   36
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh
אֶלְקָנָה֙
of Elkanah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3100 [e]
yō·w·’êl,
יוֹאֵ֔ל
of Joel
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh
עֲזַרְיָ֖ה
of Azariah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 6846 [e]
ṣə·p̄an·yāh.
צְפַנְיָֽה׃
of Zephaniah
Noun
1121 [e]   37
ben-   37
בֶּן־   37
The son   37
Noun   37
  
 

 
 
 8480 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֙חַת֙
of Tahath
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 617 [e]
’as·sîr,
אַסִּ֔יר
of Assir
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 43 [e]
’eḇ·yā·sāp̄
אֶבְיָסָ֖ף
of Ebiasaph
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 7141 [e]
qō·raḥ.
קֹֽרַח׃
of Korah
Noun
1121 [e]   38
ben-   38
בֶּן־   38
The son   38
Noun   38
  
 

 
 
 3324 [e]
yiṣ·hār
יִצְהָ֣ר
of Izhar
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ,
קְהָ֔ת
of Kohath
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 3878 [e]
lê·wî
לֵוִ֖י
of Levi
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
Noun
251 [e]   39
wə·’ā·ḥîw   39
וְאָחִ֣יו   39
And his brother   39
Noun   39
  
 

 
 
 623 [e]
’ā·sāp̄,
אָסָ֔ף
Asaph
Noun
5975 [e]
hā·‘ō·mêḏ
הָעֹמֵ֖ד
who stood
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 3225 [e]
yə·mî·nōw;
יְמִינ֑וֹ
his right hand
Noun
623 [e]
’ā·sāp̄
אָסָ֥ף
[even] Asaph
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 1296 [e]
be·reḵ·yā·hū
בֶּרֶכְיָ֖הוּ
of Berechiah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 8092 [e]
šim·‘ā.
שִׁמְעָֽא׃
of Shimeah
Noun
1121 [e]   40
ben-   40
בֶּן־   40
The son   40
Noun   40
  
 

 
 
 4317 [e]
mî·ḵā·’êl
מִיכָאֵ֥ל
of Michael
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 1202 [e]
ba·‘ă·śê·yāh
בַּעֲשֵׂיָ֖ה
of Baaseiah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 4441 [e]
mal·kî·yāh.
מַלְכִּיָּֽה׃
of Malchijah
Noun
1121 [e]   41
ben-   41
בֶּן־   41
The son   41
Noun   41
  
 

 
 
 867 [e]
’eṯ·nî
אֶתְנִ֥י
of Ethni
Noun
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
Noun
  
 

 
 
 2226 [e]
ze·raḥ
זֶ֖רַח
of Zerah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 5718 [e]
‘ă·ḏā·yāh.
עֲדָיָֽה׃
of Adaiah
Noun
1121 [e]   42
ben-   42
בֶּן־   42
The son   42
Noun   42
  
 

 
 
 387 [e]
’ê·ṯān
אֵיתָ֥ן
of Ethan
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 2155 [e]
zim·māh
זִמָּ֖ה
of Zimmah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 8096 [e]
šim·‘î.
שִׁמְעִֽי׃
of Shimei
Noun
1121 [e]   43
ben-   43
בֶּן־   43
The son   43
Noun   43
  
 

 
 
 3189 [e]
ya·ḥaṯ
יַ֥חַת
of Jahath
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
1647 [e]
gê·rə·šōm
גֵּרְשֹׁ֖ם
of Gershom
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 
.
 
 
 3878 [e]
lê·wî.
לֵוִֽי׃
of Levi
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   44
ū·ḇə·nê   44
וּבְנֵ֧י   44
and the sons   44
Noun   44
4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֛י
of Merari
Noun
251 [e]
’ă·ḥê·hem
אֲחֵיהֶ֖ם
their brothers
Noun
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 8040 [e]
haś·śə·mō·wl;
הַשְּׂמֹ֑אול
[stood] the left hand
Noun
387 [e]
’ê·ṯān
אֵיתָן֙
Ethan
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 7029 [e]
qî·šî,
קִישִׁ֔י
of Kishi
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 5660 [e]
‘aḇ·dî
עַבְדִּ֖י
of Abdi
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 4409 [e]
mal·lūḵ.
מַלּֽוּךְ׃
of Malluch
Noun
1121 [e]   45
ben-   45
בֶּן־   45
The son   45
Noun   45
  
 

 
 
 2811 [e]
ḥă·šaḇ·yāh
חֲשַׁבְיָ֥ה
of Hashabiah
Noun
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
Noun
  
 

 
 
 558 [e]
’ă·maṣ·yāh
אֲמַצְיָ֖ה
of Amaziah
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 2518 [e]
ḥil·qî·yāh.
חִלְקִיָּֽה׃
of Hilkiah
Noun
1121 [e]   46
ben-   46
בֶּן־   46
The son   46
Noun   46
  
 

 
 
 557 [e]
’am·ṣî
אַמְצִ֥י
of Amzi
Noun
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
Noun
  
 

 
 
 1137 [e]
bā·nî
בָּנִ֖י
of Bani
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 8106 [e]
šā·mer.
שָֽׁמֶר׃
of Shamer
Noun
1121 [e]   47
ben-   47
בֶּן־   47
The son   47
Noun   47
  
 

 
 
 4249 [e]
maḥ·lî
מַחְלִי֙
of Mahli
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 4187 [e]
mū·šî,
מוּשִׁ֔י
of Mushi
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֖י
of Merari
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 
.
 
 
 3878 [e]
lê·wî.
לֵוִֽי׃
of Levi
Noun
  
s
ס
 - 
 
251 [e]   48
wa·’ă·ḥê·hem   48
וַאֲחֵיהֶ֖ם   48
and Their brothers   48
Noun   48
3881 [e]
hal·wî·yim;
הַלְוִיִּ֑ם
also the Levites [were]
Adj
5414 [e]
nə·ṯū·nîm
נְתוּנִ֕ים
appointed
Verb
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָ֨ל־
for all
Noun
5656 [e]
‘ă·ḇō·w·ḏaṯ,
עֲבוֹדַ֔ת
of service
Noun
4908 [e]
miš·kan
מִשְׁכַּ֖ן
of the tent
Noun
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
of the house
Noun
  
 
.
 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm.
הָאֱלֹהִֽים׃
of God
Noun
Descendants of Aaron
175 [e]   49
wə·’a·hă·rōn   49
וְֽאַהֲרֹ֨ן   49
But Aaron   49
Noun   49
1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָ֜יו
and his sons
Noun
6999 [e]
maq·ṭî·rîm
מַקְטִירִ֨ים
offered
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֤ח
the altar
Noun
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·w·lāh
הָֽעוֹלָה֙
of the burnt offering
Noun
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Prep
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֣ח
the altar
Noun
  
 

 
 
 7004 [e]
haq·qə·ṭō·reṯ,
הַקְּטֹ֔רֶת
of incense
Noun
3605 [e]
lə·ḵōl
לְכֹ֕ל
for all
Noun
4399 [e]
mə·le·ḵeṯ
מְלֶ֖אכֶת
[and were appointed] the work
Noun
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֣דֶשׁ
[place] of the [place] most
Noun
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qo·ḏā·šîm;
הַקֳּדָשִׁ֑ים
holy
Noun
3722 [e]
ū·lə·ḵap·pêr
וּלְכַפֵּר֙
and to make an atonement
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
Noun
3605 [e]
kə·ḵōl
כְּכֹל֙
according to all
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Prt
  
 
.
 
 
 6680 [e]
ṣiw·wāh,
צִוָּ֔ה
had commanded
Verb
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
Noun
5650 [e]
‘e·ḇeḏ
עֶ֥בֶד
the servant
Noun
  
 
.
 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm.
הָאֱלֹהִֽים׃
of God
Noun
  

פ
 - 
 
428 [e]   50
wə·’êl·leh   50
וְאֵ֖לֶּה   50
And these [are]   50
Pro   50
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
Noun
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn;
אַהֲרֹ֑ן
of Aaron
Noun
499 [e]
’el·‘ā·zār
אֶלְעָזָ֥ר
Eleazar
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֛וֹ
his son
Noun
6372 [e]
pî·nə·ḥās
פִּֽינְחָ֥ס
Phinehas
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
50 [e]
’ă·ḇî·šū·a‘
אֲבִישׁ֥וּעַ
Abishua
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
1231 [e]   51
buq·qî   51
בֻּקִּ֥י   51
Bukki   51
Noun   51
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
Noun
5813 [e]
‘uz·zî
עֻזִּ֥י
Uzzi
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
Noun
2228 [e]
zə·raḥ·yāh
זְרַֽחְיָ֥ה
Zerahiah
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
Noun
4812 [e]   52
mə·rā·yō·wṯ   52
מְרָי֥וֹת   52
Meraioth   52
Noun   52
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֛וֹ
his son
Noun
568 [e]
’ă·mar·yāh
אֲמַרְיָ֥ה
Amariah
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
Noun
285 [e]
’ă·ḥî·ṭūḇ
אֲחִיט֥וּב
Ahitub
Noun
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
6659 [e]   53
ṣā·ḏō·wq   53
צָד֥וֹק   53
Zadok   53
Noun   53
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
Noun
290 [e]
’ă·ḥî·ma·‘aṣ
אֲחִימַ֥עַץ
Ahimaaz
Noun
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
Noun
  
s
ס
 - 
 
Territory for the Levites
428 [e]   54
wə·’êl·leh   54
וְאֵ֙לֶּה֙   54
Now these [are]   54
Pro   54
4186 [e]
mō·wō·šə·ḇō·w·ṯām,
מוֹשְׁבוֹתָ֔ם
their dwelling places
Noun
2918 [e]
lə·ṭî·rō·w·ṯām
לְטִירוֹתָ֖ם
according to their camps
Noun
  
 

 
 
 1366 [e]
biḡ·ḇū·lām;
בִּגְבוּלָ֑ם
in their coasts
Noun
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֤י
To the sons
Noun
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
of Aaron
Noun
4940 [e]
lə·miš·pa·ḥaṯ
לְמִשְׁפַּחַ֣ת
of the families
Noun
  
 

 
 
 6956 [e]
haq·qə·hā·ṯî,
הַקְּהָתִ֔י
of the Kohathites
Adj
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
1992 [e]
lā·hem
לָהֶ֖ם
theirs
Pro
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֥ה
theirs was
Verb
  
 
.
 
 
 1486 [e]
hag·gō·w·rāl.
הַגּוֹרָֽל׃
the lot
Noun
5414 [e]   55
way·yit·tə·nū   55
וַֽיִּתְּנ֥וּ   55
And they gave   55
Verb   55
1992 [e]
lā·hem
לָהֶ֛ם
like
Pro
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
them
Acc
2275 [e]
ḥeḇ·rō·wn
חֶבְר֖וֹן
Hebron
Noun
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Noun
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
of Judah
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
4054 [e]
miḡ·rā·še·hā
מִגְרָשֶׁ֖יהָ
the suburbs
Noun
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā.
סְבִיבֹתֶֽיהָ׃
thereof around
Subst
853 [e]   56
wə·’eṯ-   56
וְאֶת־   56
and   56
Acc   56
7704 [e]
śə·ḏêh
שְׂדֵ֥ה
the fields
Noun
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֖יר
of the city
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
2691 [e]
ḥă·ṣê·re·hā;
חֲצֵרֶ֑יהָ
the villages
Noun
5414 [e]
nā·ṯə·nū
נָתְנ֖וּ
they gave
Verb
3612 [e]
lə·ḵā·lêḇ
לְכָלֵ֥ב
to Caleb
Noun
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
Noun
  
 
.
 
 
 3312 [e]
yə·p̄un·neh.
יְפֻנֶּֽה׃
of Jephunneh
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   57
wə·liḇ·nê   57
וְלִבְנֵ֣י   57
And to the sons   57
Noun   57
175 [e]
’a·hă·rōn,
אַהֲרֹ֗ן
of Aaron
Noun
5414 [e]
nā·ṯə·nū
נָתְנוּ֙
they gave
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
5892 [e]
‘ā·rê
עָרֵ֣י
the cities
Noun
  
 

 
 
 4733 [e]
ham·miq·lāṭ,
הַמִּקְלָ֔ט
[the city] of refuge
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 2275 [e]
ḥeḇ·rō·wn
חֶבְר֥וֹן
[namely] Hebron
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
3841 [e]
liḇ·nāh
לִבְנָ֖ה
Libnah
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with her suburbs
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 3492 [e]
yat·tir
יַתִּ֥ר
Jattir
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶֽת־
and
Acc
  
 

 
 
 851 [e]
’eš·tə·mō·a‘
אֶשְׁתְּמֹ֖עַ
Eshtemoa
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with their suburbs
Noun
853 [e]   58
wə·’eṯ-   58
וְאֶת־   58
and   58
Acc   58
2432 [e]
ḥî·lêz
חִילֵז֙
Hilen
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1688 [e]
də·ḇîr
דְּבִ֖יר
Debir
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
853 [e]   59
wə·’eṯ-   59
וְאֶת־   59
and   59
Acc   59
6228 [e]
‘ā·šān
עָשָׁן֙
Ashan
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
bêṯ
בֵּ֥ית
in
Prep
1053 [e]
še·meš
שֶׁ֖מֶשׁ
Beth-shemesh
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
  
 
.
 
 
   
s
ס
 - 
 
4294 [e]   60
ū·mim·maṭ·ṭêh   60
וּמִמַּטֵּ֣ה   60
and from the tribe   60
Noun   60
  
 

 
 
 1144 [e]
ḇin·yā·min,
בִנְיָמִ֗ן
of Benjamin
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1387 [e]
ge·ḇa‘
גֶּ֤בַע
Gaba
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā
מִגְרָשֶׁ֙יהָ֙
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
5964 [e]
‘ā·le·meṯ
עָלֶ֣מֶת
Alemeth
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with her suburbs
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
6068 [e]
‘ă·nā·ṯō·wṯ
עֲנָת֖וֹת
Anathoth
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with its pasture
Noun
3605 [e]
kāl-
כָּל־
All
Noun
5892 [e]
‘ā·rê·hem
עָרֵיהֶ֛ם
their cities
Noun
7969 [e]
šə·lōš-
שְׁלֹשׁ־
three
Noun
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵ֥ה
and ten
Noun
5892 [e]
‘îr
עִ֖יר
cities
Noun
  
 
.
 
 
 4940 [e]
bə·miš·pə·ḥō·w·ṯê·hem.
בְּמִשְׁפְּחוֹתֵיהֶֽם׃
throughout their families
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   61
wə·liḇ·nê   61
וְלִבְנֵ֨י   61
And to the sons   61
Noun   61
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֜ת
of Kohath
Noun
3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rîm,
הַנּוֹתָרִ֗ים
[which were] left
Verb
4940 [e]
mim·miš·pa·ḥaṯ
מִמִּשְׁפַּ֣חַת
from the family
Noun
  
 

 
 
 4294 [e]
ham·maṭ·ṭeh
הַמַּטֶּ֡ה
of that tribes
Noun
4276 [e]
mim·ma·ḥă·ṣîṯ
מִֽ֠מַּחֲצִית
from the half-tribe
Noun
  
 

 
 
 4294 [e]
maṭ·ṭêh
מַטֵּ֨ה
tribes
Noun
2677 [e]
ḥă·ṣî
חֲצִ֧י
[were cities given] out of the half
Noun
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁ֛ה
of Manasseh
Noun
  
 

 
 
 1486 [e]
bag·gō·w·rāl
בַּגּוֹרָ֖ל
by lot
Noun
5892 [e]
‘ā·rîm
עָרִ֥ים
cities
Noun
  
 
.
 
 
 6235 [e]
‘ā·śer.
עָֽשֶׂר׃
ten
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   62
wə·liḇ·nê   62
וְלִבְנֵ֨י   62
And to the sons   62
Noun   62
1647 [e]
ḡê·rə·šō·wm
גֵרְשׁ֜וֹם
of Gershom
Noun
4940 [e]
lə·miš·pə·ḥō·w·ṯām,
לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם
according to their families
Noun
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
out of the tribes
Noun
  
 

 
 
 3485 [e]
yi·śā·š·ḵār
יִ֠שָׂשכָר
of Issachar
Noun
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֨ה
and out of the tribes
Noun
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr
אָשֵׁ֜ר
of Asher
Noun
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֣ה
and out of the tribes
Noun
  
 

 
 
 5321 [e]
nap̄·tā·lî,
נַפְתָּלִ֗י
of Naphtali
Noun
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֤ה
and out of the tribes
Noun
4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁה֙
of Manasseh
Noun
  
 

 
 
 1316 [e]
bab·bā·šān,
בַּבָּשָׁ֔ן
in Bashan
Noun
  
 
.
 
 
 5892 [e]
‘ā·rîm
עָרִ֖ים
cities
Noun
7969 [e]
šə·lōš
שְׁלֹ֥שׁ
three
Noun
  
 
.
 
 
 6240 [e]
‘eś·rêh.
עֶשְׂרֵֽה׃
and ten
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   63
liḇ·nê   63
לִבְנֵ֨י   63
To the sons   63
Noun   63
4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֜י
of Merari
Noun
  
 

 
 
 4940 [e]
lə·miš·pə·ḥō·w·ṯām,
לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם
according to their families
Noun
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
from the tribe
Noun
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên
רְ֠אוּבֵן
of Reuben
Noun
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh-
וּֽמִמַּטֵּה־
and out of the tribes
Noun
  
 

 
 
 1410 [e]
ḡāḏ
גָ֞ד
of Gad
Noun
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֤ה
and out of the tribes
Noun
  
 

 
 
 2074 [e]
zə·ḇū·lun
זְבוּלֻן֙
of Zebulun
Noun
  
 

 
 
 1486 [e]
bag·gō·w·rāl,
בַּגּוֹרָ֔ל
[were given] by lot
Noun
5892 [e]
‘ā·rîm
עָרִ֖ים
cities
Noun
8147 [e]
šə·têm
שְׁתֵּ֥ים
two
Noun
  
 
.
 
 
 6240 [e]
‘eś·rêh.
עֶשְׂרֵֽה׃
and ten
Noun
5414 [e]   64
way·yit·tə·nū   64
וַיִּתְּנ֥וּ   64
And gave   64
Verb   64
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
the children
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
Noun
3881 [e]
lal·wî·yim;
לַלְוִיִּ֑ם
to the Levites
Adj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
5892 [e]
he·‘ā·rîm
הֶעָרִ֖ים
[these] cities
Noun
854 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Prep
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rə·šê·hem.
מִגְרְשֵׁיהֶֽם׃
with their pasture
Noun
5414 [e]   65
way·yit·tə·nū   65
וַיִּתְּנ֣וּ   65
And they gave   65
Verb   65
1486 [e]
ḇag·gō·w·rāl,
בַגּוֹרָ֗ל
by lot
Noun
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֤ה
from the tribe
Noun
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
of the sons
Noun
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָה֙
of Judah
Noun
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֣ה
and out of the tribes
Noun
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
of the sons
Noun
  
 

 
 
 8095 [e]
šim·‘ō·wn,
שִׁמְע֔וֹן
of Simeon
Noun
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֖ה
and out of the tribes
Noun
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 1144 [e]
ḇin·yā·min;
בִנְיָמִ֑ן
of Benjamin
Noun
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
Acc
  
 

 
 
 5892 [e]
he·‘ā·rîm
הֶעָרִ֣ים
cities
Noun
428 [e]
hā·’êl·leh,
הָאֵ֔לֶּה
these
Pro
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
7121 [e]
yiq·rə·’ū
יִקְרְא֥וּ
are called
Verb
853 [e]
’eṯ·hem
אֶתְהֶ֖ם
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 8034 [e]
bə·šê·mō·wṯ.
בְּשֵׁמֽוֹת׃
by name
Noun
  
s
ס
 - 
 
4940 [e]   66
ū·mim·miš·pə·ḥō·wṯ   66
וּמִֽמִּשְׁפְּח֖וֹת   66
[the residue] of the families   66
Noun   66
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
Noun
6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
Noun
1961 [e]
way·hî
וַיְהִי֙
and had
Verb
5892 [e]
‘ā·rê
עָרֵ֣י
cities
Noun
1366 [e]
ḡə·ḇū·lām,
גְבוּלָ֔ם
of their coasts
Noun
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֖ה
from the tribe
Noun
  
 
.
 
 
 669 [e]
’ep̄·rā·yim.
אֶפְרָֽיִם׃
of Ephraim
Noun
5414 [e]   67
way·yit·tə·nū   67
וַיִּתְּנ֨וּ   67
And they gave   67
Verb   67
  
lā·hem
לָהֶ֜ם
to
Prep
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
5892 [e]
‘ā·rê
עָרֵ֧י
the cities
Noun
  
 

 
 
 4733 [e]
ham·miq·lāṭ
הַמִּקְלָ֛ט
of refuge
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7927 [e]
šə·ḵem
שְׁכֶ֥ם
Shechem
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā
מִגְרָשֶׁ֖יהָ
with its pasture
Noun
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֣ר
in the hill
Noun
669 [e]
’ep̄·rā·yim;
אֶפְרָ֑יִם
Ephraim
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
1507 [e]
ge·zer
גֶּ֖זֶר
[they gave] also Gezer
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
853 [e]   68
wə·’eṯ-   68
וְאֶֽת־   68
and   68
Acc   68
3361 [e]
yā·qə·mə·‘ām
יָקְמְעָם֙
Jokmeam
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
bêṯ
בֵּ֥ית
in
Prep
1032 [e]
ḥō·w·rō·wn
חוֹר֖וֹן
Beth-horon
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
853 [e]   69
wə·’eṯ-   69
וְאֶת־   69
and   69
Acc   69
357 [e]
’ay·yā·lō·wn
אַיָּלוֹן֙
Aijalon
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
gaṯ-
גַּת־
 - 
 
1667 [e]
rim·mō·wn
רִמּ֖וֹן
Gath-rimmon
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
  
 
.
 
 
   

פ
 - 
 
4276 [e]   70
ū·mim·ma·ḥă·ṣîṯ   70
וּמִֽמַּחֲצִית֙   70
and the half   70
Noun   70
4294 [e]
maṭ·ṭêh
מַטֵּ֣ה
tribes
Noun
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh,
מְנַשֶּׁ֔ה
of Manasseh
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6063 [e]
‘ā·nêr
עָנֵר֙
Aner
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
1109 [e]
bil·‘ām
בִּלְעָ֖ם
Bileam
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with her suburbs
Noun
4940 [e]
lə·miš·pa·ḥaṯ
לְמִשְׁפַּ֥חַת
of the family
Noun
1121 [e]
liḇ·nê-
לִבְנֵי־
of the sons
Noun
6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֖ת
of Kohath
Noun
  
 
.
 
 
 3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rîm.
הַנּוֹתָרִֽים׃
of the remnant
Verb
  

פ
 - 
 
1121 [e]   71
liḇ·nê   71
לִבְנֵי֮   71
To the sons   71
Noun   71
1647 [e]
gê·rə·šō·wm
גֵּרְשׁוֹם֒
of Gershom
Noun
4940 [e]
mim·miš·pa·ḥaṯ,
מִמִּשְׁפַּ֗חַת
[were given] out of the family
Noun
2677 [e]
ḥă·ṣî
חֲצִי֙
of the half
Noun
4294 [e]
maṭ·ṭêh
מַטֵּ֣ה
tribes
Noun
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh,
מְנַשֶּׁ֔ה
of Manasseh
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1474 [e]
gō·w·lān
גּוֹלָ֥ן
Golan
Noun
1316 [e]
bab·bā·šān
בַּבָּשָׁ֖ן
in Bashan
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
6252 [e]
‘aš·tā·rō·wṯ
עַשְׁתָּר֖וֹת
Ashtaroth
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
  
 
.
 
 
   
s
ס
 - 
 
4294 [e]   72
ū·mim·maṭ·ṭêh   72
וּמִמַּטֵּ֣ה   72
and from the tribe   72
Noun   72
  
 

 
 
 3485 [e]
yi·śā·š·ḵār,
יִשָׂשכָ֔ר
of Issachar
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6943 [e]
qe·ḏeš
קֶ֖דֶשׁ
Kedesh
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1705 [e]
dā·ḇə·raṯ
דָּבְרַ֖ת
Daberath
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
853 [e]   73
wə·’eṯ-   73
וְאֶת־   73
and   73
Acc   73
7216 [e]
rā·mō·wṯ
רָאמוֹת֙
Ramoth
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
6046 [e]
‘ā·nêm
עָנֵ֖ם
Anem
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
  
 
.
 
 
   
s
ס
 - 
 
4294 [e]   74
ū·mim·maṭ·ṭêh   74
וּמִמַּטֵּ֣ה   74
and from the tribe   74
Noun   74
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr,
אָשֵׁ֔ר
of Asher
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4913 [e]
mā·šāl
מָשָׁ֖ל
Mashal
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
5658 [e]
‘aḇ·dō·wn
עַבְדּ֖וֹן
Abdon
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
853 [e]   75
wə·’eṯ-   75
וְאֶת־   75
and   75
Acc   75
2712 [e]
ḥū·qōq
חוּקֹק֙
Hukok
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
7340 [e]
rə·ḥōḇ
רְחֹ֖ב
Rehob
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
4294 [e]   76
ū·mim·maṭ·ṭêh   76
וּמִמַּטֵּ֣ה   76
and out of the tribes   76
Noun   76
  
 

 
 
 5321 [e]
nap̄·tā·lî,
נַפְתָּלִ֗י
of Naphtali
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6943 [e]
qe·ḏeš
קֶ֤דֶשׁ
Kadesh
Noun
1551 [e]
bag·gā·lîl
בַּגָּלִיל֙
in Galilee
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
2540 [e]
ḥam·mō·wn
חַמּ֖וֹן
Hammon
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with her suburbs
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
7156 [e]
qir·yā·ṯa·yim
קִרְיָתַ֖יִם
Kirjathaim
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with its pasture
Noun
  
s
ס
 - 
 
1121 [e]   77
liḇ·nê   77
לִבְנֵ֣י   77
the sons   77
Noun   77
4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִי֮
of Merari
Noun
3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rîm
הַנּוֹתָרִים֒
to the rest
Verb
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
[were given] out of the tribes
Noun
  
 

 
 
 2074 [e]
zə·ḇū·lun,
זְבוּלֻ֔ן
of Zebulun
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7417 [e]
rim·mō·w·nōw
רִמּוֹנ֖וֹ
Rimmon
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8396 [e]
tā·ḇō·wr
תָּב֖וֹר
Tabor
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
5676 [e]   78
ū·mê·‘ê·ḇer   78
וּמֵעֵ֜בֶר   78
and on the other side   78
Noun   78
3383 [e]
lə·yar·dên
לְיַרְדֵּ֣ן
Jordan
Noun
  
 

 
 
 3405 [e]
yə·rê·ḥōw
יְרֵחוֹ֮
by Jericho
Noun
4217 [e]
lə·miz·raḥ
לְמִזְרַ֣ח
on the east
Noun
  
 

 
 
 3383 [e]
hay·yar·dên
הַיַּרְדֵּן֒
of Jordan
Noun
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
[were given them] out of the tribes
Noun
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên,
רְאוּבֵ֔ן
of Reuben
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1221 [e]
be·ṣer
בֶּ֥צֶר
Bezer
Noun
4057 [e]
bam·miḏ·bār
בַּמִּדְבָּ֖ר
in the wilderness
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
3096 [e]
yah·ṣāh
יַ֖הְצָה
Jahzah
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
853 [e]   79
wə·’eṯ-   79
וְאֶת־   79
and   79
Acc   79
6932 [e]
qə·ḏê·mō·wṯ
קְדֵמוֹת֙
Kedemoth
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
4158 [e]
mê·p̄a·‘aṯ
מֵיפַ֖עַת
Mephaath
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
4294 [e]   80
ū·mim·maṭ·ṭêh-   80
וּמִ֨מַּטֵּה־   80
and out of the tribes   80
Noun   80
  
 

 
 
 1410 [e]
ḡāḏ,
גָ֔ד
of Gad
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7216 [e]
rā·mō·wṯ
רָאמ֥וֹת
Ramoth
Noun
1568 [e]
bag·gil·‘āḏ
בַּגִּלְעָ֖ד
in Gilead
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶֽת־
and
Acc
4266 [e]
ma·ḥă·na·yim
מַחֲנַ֖יִם
Mahanaim
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
853 [e]   81
wə·’eṯ-   81
וְאֶת־   81
and   81
Acc   81
2809 [e]
ḥeš·bō·wn
חֶשְׁבּוֹן֙
Heshbon
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
with its pasture
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
3270 [e]
ya‘·zêr
יַעְזֵ֖יר
Jazer
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
with her suburbs
Noun
  
s
ס
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page