1556. galal
Strong's Exhaustive Concordance
commit, remove, roll away, down, together, run down, seek occasion, trust,

A primitive root; to roll (literally or figuratively) -- commit, remove, roll (away, down, together), run down, seek occasion, trust, wallow.

Forms and Transliterations
גַּ֣ל גַּלּ֛וֹתִי גֹּ֛לּוּ גֹּ֣ל גֹּֽלּוּ־ גּ֣וֹל גול גל גלו גלו־ גלותי הִתְגַּלְגָּֽלוּ׃ התגלגלו׃ וְגִלְגַּלְתִּ֙יךָ֙ וְגָֽלֲלוּ֙ וְגָלֲל֤וּ וְגֹ֥לֵ֥ל וְיִגַּ֥ל וְנָגֹ֥לּוּ וַיָּ֤גֶל וגלגלתיך וגלל וגללו ויגל ונגלו לְהִתְגֹּלֵ֤ל להתגלל מְגוֹלָלָ֣ה מִתְגֹּלֵ֥ל מגוללה מתגלל gal gal·lō·w·ṯî galLoti gallōwṯî gō·wl gol gōl gōl·lū gōl·lū- Gollu gōllū gōllū- gōwl hiṯ·gal·gā·lū hitgalGalu hiṯgalgālū lə·hiṯ·gō·lêl lehitgoLel ləhiṯgōlêl mə·ḡō·w·lā·lāh megolaLah məḡōwlālāh miṯ·gō·lêl mitgoLel miṯgōlêl vaiYagel vegalaLu vegilgalTicha veGoLel venaGollu veyigGal way·yā·ḡel wayyāḡel wə·ḡā·lă·lū wə·ḡil·gal·tî·ḵā wə·ḡō·lêl wə·nā·ḡōl·lū wə·yig·gal wəḡālălū wəḡilgaltîḵā wəḡōlêl wənāḡōllū wəyiggal
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
1555
Top of Page
Top of Page