də·rū·ḵāh
Englishman's Concordance
də·rū·ḵāh — 1 Occurrence

Isaiah 21:15
HEB: וּמִפְּנֵי֙ קֶ֣שֶׁת דְּרוּכָ֔ה וּמִפְּנֵ֖י כֹּ֥בֶד
NAS: sword, and from the bent bow
KJV: sword, and from the bent bow, and from
INT: and from bow the bent and from the press

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1869
63 Occurrences


’aḏ·rî·ḵêm — 1 Occ.
dā·raḵ — 6 Occ.
dā·raḵ·tā — 1 Occ.
dā·raḵ·tî — 2 Occ.
dā·rə·ḵāh — 1 Occ.
dā·rə·ḵū — 3 Occ.
də·rū·ḵāh — 1 Occ.
də·ru·ḵō·wṯ — 1 Occ.
dō·rêḵ — 1 Occ.
dō·rə·ḵê — 4 Occ.
dō·rə·ḵîm- — 1 Occ.
had·dō·rêḵ — 2 Occ.
haḏ·rî·ḵê·nî — 2 Occ.
hiḏ·raḵ·tî·ḵā — 1 Occ.
hiḏ·rî·ḵāh — 1 Occ.
hiḏ·rî·ḵu·hū — 2 Occ.
kə·ḏō·rêḵ — 1 Occ.
kə·ḏō·rə·ḵîm — 1 Occ.
maḏ·rî·ḵă·ḵā — 1 Occ.
tiḏ·rə·ḵî — 1 Occ.
tiḏ·rə·ḵū- — 1 Occ.
tiḏ·rōḵ — 5 Occ.
way·yaḏ·rə·ḵū — 1 Occ.
way·yaḏ·rî·ḵêm — 1 Occ.
way·yiḏ·rə·ḵū — 1 Occ.
wə·ḏā·raḵ — 1 Occ.
wə·ḏā·rə·ḵū — 1 Occ.
wə·ḏō·w·rêḵ — 3 Occ.
wə·ḏō·rə·ḵê — 2 Occ.
wə·’eḏ·rə·ḵêm — 1 Occ.
wə·hiḏ·rîḵ — 1 Occ.
yaḏ·rêḵ — 1 Occ.
yaḏ·ri·ḵê·nî — 1 Occ.
yiḏ·rə·ḵū — 1 Occ.
yiḏ·rə·ḵūn — 1 Occ.
yiḏ·rōḵ — 7 Occ.
Additional Entries
lə·ḏā·rə·yā·weš — 8 Occ.
dā·rə·yā·weš — 11 Occ.
lə·ḏā·rə·yā·weš — 2 Occ.
wə·ḏā·rə·yā·weš — 2 Occ.
’aḏ·rî·ḵêm — 1 Occ.
dā·raḵ — 6 Occ.
dā·raḵ·tā — 1 Occ.
dā·raḵ·tî — 2 Occ.
dā·rə·ḵāh — 1 Occ.
dā·rə·ḵū — 3 Occ.
də·ru·ḵō·wṯ — 1 Occ.
dō·rêḵ — 1 Occ.
dō·rə·ḵê — 4 Occ.
dō·rə·ḵîm- — 1 Occ.
had·dō·rêḵ — 2 Occ.
haḏ·rî·ḵê·nî — 2 Occ.
hiḏ·raḵ·tî·ḵā — 1 Occ.
hiḏ·rî·ḵāh — 1 Occ.
hiḏ·rî·ḵu·hū — 2 Occ.
kə·ḏō·rêḵ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page