na·‘ă·ḇōḏ
Englishman's Concordance
na·‘ă·ḇōḏ — 5 Occurrences

Exodus 10:26
HEB: נֵדַ֗ע מַֽה־ נַּעֲבֹד֙ אֶת־ יְהוָ֔ה
NAS: with what we shall serve the LORD.
KJV: and we know not with what we must serve the LORD,
INT: know what shall serve the LORD and until

Joshua 24:15
HEB: וְאָנֹכִ֣י וּבֵיתִ֔י נַעֲבֹ֖ד אֶת־ יְהוָֽה׃
NAS: but as for me and my house, we will serve the LORD.
KJV: but as for me and my house, we will serve the LORD.
INT: I house will serve the LORD

Joshua 24:18
HEB: גַּם־ אֲנַ֙חְנוּ֙ נַעֲבֹ֣ד אֶת־ יְהוָ֔ה
NAS: We also will serve the LORD,
KJV: in the land: [therefore] will we also serve the LORD;
INT: also ourselves will serve the LORD for

Joshua 24:21
HEB: אֶת־ יְהוָ֖ה נַעֲבֹֽד׃
NAS: No, but we will serve the LORD.
KJV: unto Joshua, Nay; but we will serve the LORD.
INT: for the LORD will serve

Joshua 24:24
HEB: יְהוָ֤ה אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ נַעֲבֹ֔ד וּבְקוֹל֖וֹ נִשְׁמָֽע׃
NAS: to Joshua, We will serve the LORD
KJV: our God will we serve, and his voice
INT: the LORD our God will serve his voice will obey

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5647
289 Occurrences


‘ā·ḇaḏ — 4 Occ.
‘ă·ḇā·ḏə·ḵā — 1 Occ.
‘ă·ḇā·ḏōw — 2 Occ.
‘ā·ḇaḏ·tā — 1 Occ.
‘ā·ḇaḏ·tî — 4 Occ.
‘ă·ḇaḏ·tî·ḵā — 3 Occ.
‘ă·ḇā·ḏū·ḵā — 1 Occ.
‘ă·ḇā·ḏū·hū — 1 Occ.
‘ă·ḇā·ḏūm — 1 Occ.
‘ā·ḇə·ḏe·ḵā — 1 Occ.
‘ā·ḇə·ḏū — 7 Occ.
‘ă·ḇōḏ — 5 Occ.
‘ă·ḇō·ḏū — 1 Occ.
’e·‘ĕ·ḇā·ḏə·ḵā — 1 Occ.
’e·‘ĕ·ḇōḏ — 1 Occ.
’e·‘ĕ·ḇō·wr — 1 Occ.
hā·‘ō·ḇə·ḏîm — 1 Occ.
hā·‘ō·ḇêḏ — 4 Occ.
he·‘ĕ·ḇaḏ·ta·nî — 1 Occ.
he·‘ĕ·ḇaḏ·tî·ḵā — 1 Occ.
he·‘ĕ·ḇîḏ — 1 Occ.
‘iḇ·ḏū — 9 Occ.
la·‘ă·ḇōḏ — 27 Occ.
lə·‘ā·ḇə·ḏāh — 1 Occ.
lə·‘ā·ḇə·ḏām — 6 Occ.
lə·‘ā·ḇə·ḏōw — 2 Occ.
lə·ha·‘ă·ḇîḏ — 1 Occ.
lə·‘ō·ḇə·ḏê — 2 Occ.
ma·‘ă·ḇi·ḏîm — 1 Occ.
mê·‘ā·ḇə·ḏê·nū — 1 Occ.
mê·‘ă·ḇō·wḏ — 1 Occ.
na·‘aḇ·ḏen·nū — 4 Occ.
na·‘ă·ḇōḏ — 5 Occ.
ne·‘ĕ·ḇāḏ — 1 Occ.
‘ō·ḇə·ḏāw — 1 Occ.
‘ō·ḇə·ḏê — 7 Occ.
‘ō·ḇə·ḏîm — 3 Occ.
‘ō·ḇêḏ — 8 Occ.
ta·‘aḇ·ḏū — 4 Occ.
ṯa·‘aḇ·ḏūm — 2 Occ.
ta·‘aḇ·ḏūn — 1 Occ.
ṯā·‘ā·ḇə·ḏêm — 3 Occ.
ṯa·‘ă·ḇōḏ — 12 Occ.
ta·‘ă·ḇō·ḏū — 2 Occ.
ṯa·‘ă·ḇō·ḏūn — 1 Occ.
tê·‘ā·ḇêḏ — 1 Occ.
‘ub·baḏ — 2 Occ.
ū·lə·‘ā·ḇə·ḏōw — 2 Occ.
wa·‘ă·ḇā·ḏāh — 1 Occ.
wa·‘ă·ḇā·ḏə·ḵā — 2 Occ.
wa·‘ă·ḇā·ḏōw — 2 Occ.
wa·‘ă·ḇaḏ·tām — 4 Occ.
wa·‘ă·ḇaḏ·ta·nî — 1 Occ.
wa·‘ă·ḇaḏ·tem — 13 Occ.
wa·‘ă·ḇā·ḏū·ḵā — 1 Occ.
wa·‘ă·ḇā·ḏu·hū — 1 Occ.
wa·‘ă·ḇā·ḏūm — 2 Occ.
way·ya·‘aḇ·ḏêm — 1 Occ.
way·ya·‘aḇ·ḏū — 17 Occ.
way·ya·‘aḇ·ḏu·hū — 1 Occ.
way·ya·‘aḇ·ḏūm — 5 Occ.
way·ya·‘ă·ḇêḏ — 1 Occ.
way·ya·‘ă·ḇi·ḏū — 1 Occ.
way·ya·‘ă·ḇōḏ — 10 Occ.
wan·na·‘ă·ḇōḏ — 2 Occ.
wat·ta·‘aḇ·ḏū — 2 Occ.
wə·‘ā·ḇaḏ — 1 Occ.
wə·‘ā·ḇā·ḏə·tā — 1 Occ.
wə·‘ā·ḇaḏ·tā — 5 Occ.
wə·‘ā·ḇaḏ·tî — 1 Occ.
wə·‘ā·ḇā·ḏū — 1 Occ.
wə·‘ā·ḇə·ḏê·hū — 1 Occ.
wə·‘ā·ḇə·ḏū — 7 Occ.
wə·ha·‘ă·ḇaḏ·tî·ḵā — 1 Occ.
wə·hā·‘ō·ḇêḏ — 1 Occ.
wə·‘iḇ·ḏū — 7 Occ.
wə·‘iḇ·ḏu·hū — 1 Occ.
wə·la·‘ă·ḇōḏ — 2 Occ.
wə·na·‘aḇ·ḏāh — 3 Occ.
wə·na·‘aḇ·ḏe·kā — 4 Occ.
wə·nā·‘ā·ḇə·ḏêm — 1 Occ.
wə·ne·‘ĕ·ḇaḏ·tem — 1 Occ.
wə·‘ō·ḇə·ḏîm — 1 Occ.
wə·ya·‘aḇ·ḏê·nî — 1 Occ.
wə·ya·‘aḇ·ḏū — 1 Occ.
wə·ya·‘aḇ·ḏu·nî — 6 Occ.
wə·ya·‘ă·ḇō·ḏū — 1 Occ.
ya·‘aḇ·ḏen·nū — 2 Occ.
ya·‘aḇ·ḏū — 3 Occ.
ya·‘aḇ·ḏūḵ — 1 Occ.
ya·‘aḇ·ḏū·ḵā — 1 Occ.
ya·‘aḇ·ḏū·hū — 2 Occ.
ya·‘aḇ·ḏu·nî — 3 Occ.
ya·‘ă·ḇōḏ — 7 Occ.
ya·‘ă·ḇō·ḏū — 1 Occ.
yê·‘ā·ḇêḏ — 1 Occ.
Additional Entries
la·‘ă·ḇōḏ — 27 Occ.
lə·‘ā·ḇə·ḏāh — 1 Occ.
lə·‘ā·ḇə·ḏām — 6 Occ.
lə·‘ā·ḇə·ḏōw — 2 Occ.
lə·ha·‘ă·ḇîḏ — 1 Occ.
lə·‘ō·ḇə·ḏê — 2 Occ.
ma·‘ă·ḇi·ḏîm — 1 Occ.
mê·‘ā·ḇə·ḏê·nū — 1 Occ.
mê·‘ă·ḇō·wḏ — 1 Occ.
na·‘aḇ·ḏen·nū — 4 Occ.
ne·‘ĕ·ḇāḏ — 1 Occ.
‘ō·ḇə·ḏāw — 1 Occ.
‘ō·ḇə·ḏê — 7 Occ.
‘ō·ḇə·ḏîm — 3 Occ.
‘ō·ḇêḏ — 8 Occ.
ta·‘aḇ·ḏū — 4 Occ.
ṯa·‘aḇ·ḏūm — 2 Occ.
ta·‘aḇ·ḏūn — 1 Occ.
ṯā·‘ā·ḇə·ḏêm — 3 Occ.
ṯa·‘ă·ḇōḏ — 12 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page