way·yip·pā·qêḏ
Englishman's Concordance
way·yip·pā·qêḏ — 2 Occurrences

1 Samuel 20:25
HEB: מִצַּ֣ד שָׁא֑וּל וַיִּפָּקֵ֖ד מְק֥וֹם דָּוִֽד׃
NAS: but David's place was empty.
KJV: and David's place was empty.
INT: side Saul's was empty place David's

1 Samuel 20:27
HEB: הַחֹ֙דֶשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י וַיִּפָּקֵ֖ד מְק֣וֹם דָּוִ֑ד
NAS: place was empty; so Saul
KJV: place was empty: and Saul
INT: the new the second was empty place David's

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6485
302 Occurrences


’ap̄·qîḏ — 1 Occ.
bip̄·qōḏ — 2 Occ.
’ep̄·qōḏ — 12 Occ.
p̄ā·qaḏ — 9 Occ.
p̄ā·qaḏ·nū — 1 Occ.
p̄ā·qā·ḏū — 1 Occ.
p̄ə·qaḏ·tem — 1 Occ.
p̄ə·qu·ḏāw — 1 Occ.
p̄ə·qū·ḏê — 5 Occ.
p̄ə·qu·ḏê·hem — 4 Occ.
p̄ō·qêḏ — 6 Occ.
hā·p̄ə·qaḏ — 1 Occ.
hap̄·qêḏ — 2 Occ.
ham·mup̄·qā·ḏîm — 5 Occ.
hap·pə·qu·ḏîm — 12 Occ.
hā·ṯə·pā·qə·ḏū — 3 Occ.
hā·ṯə·pā·qə·ḏū — 1 Occ.
hip̄·qaḏ·tî — 1 Occ.
hip̄·qaḏ·tî·ḵā — 1 Occ.
hip̄·qaḏ·tōw — 1 Occ.
hip̄·qîḏ — 10 Occ.
hip̄·qi·ḏū — 1 Occ.
hip·pā·qêḏ — 1 Occ.
hiṯ·pā·qə·ḏū — 2 Occ.
lə·hip·pā·qêḏ — 1 Occ.
lip̄·qōḏ — 3 Occ.
lip̄·qu·ḏê·hem — 10 Occ.
mə·p̄aq·qêḏ — 1 Occ.
mip·pə·qū·ḏê — 1 Occ.
mup̄·qā·ḏîm — 1 Occ.
nip̄·qaḏ — 3 Occ.
pā·qaḏ — 11 Occ.
pā·qaḏ·tā — 3 Occ.
pā·qaḏ·tî — 5 Occ.
pā·qə·ḏê·nî — 1 Occ.
pā·qə·ḏî — 4 Occ.
pā·qə·ḏū — 2 Occ.
pā·qōḏ — 5 Occ.
pə·qaḏ·tî·ḵā — 1 Occ.
pə·qaḏ·tîm — 1 Occ.
pə·qaḏ·tîw — 1 Occ.
pə·qā·ḏū·ḵā — 1 Occ.
pə·qōḏ — 2 Occ.
pə·qu·ḏāw — 1 Occ.
pə·qū·ḏê — 10 Occ.
pə·qu·ḏê·ḵem — 1 Occ.
pə·qu·ḏê·hem — 16 Occ.
piq·ḏū- — 3 Occ.
pō·qêḏ — 4 Occ.
puq·qaḏ — 1 Occ.
puq·qaḏ·tî — 1 Occ.
tip̄·qə·ḏêm — 2 Occ.
ṯip̄·qə·ḏen·nū — 1 Occ.
tip̄·qə·ḏū — 2 Occ.
ṯip̄·qōḏ — 5 Occ.
tip·pā·qêḏ — 2 Occ.
ū·p̄ā·qaḏ·tā — 1 Occ.
ū·p̄ā·qaḏ·tî — 20 Occ.
ū·p̄ā·qə·ḏê·nî — 1 Occ.
ū·p̄ā·qə·ḏū — 1 Occ.
ū·p̄ə·qaḏ·tem — 1 Occ.
ū·p̄ə·qōḏ — 1 Occ.
ū·p̄ə·qu·ḏāw — 4 Occ.
ū·p̄ə·qū·ḏê — 2 Occ.
ū·p̄ə·qu·ḏê·hem — 13 Occ.
ū·p̄iq·ḏū — 1 Occ.
wā·’ep̄·qōḏ — 1 Occ.
way·yap̄·qêḏ — 2 Occ.
way·yap̄·qi·ḏê·hū — 1 Occ.
way·yap̄·qî·ḏêm — 1 Occ.
way·yap̄·qi·ḏū — 1 Occ.
way·yip̄·qə·ḏêm — 4 Occ.
way·yip̄·qə·ḏū — 1 Occ.
way·yip̄·qōḏ — 12 Occ.
way·yip·pā·qêḏ — 2 Occ.
way·yip·pā·qə·ḏū — 3 Occ.
way·yiṯ·pā·qêḏ — 1 Occ.
way·yiṯ·pā·qə·ḏū — 1 Occ.
wat·tip̄·qə·ḏen·nū — 1 Occ.
wat·tip̄·qə·ḏî — 1 Occ.
wat·tip̄·qōḏ — 1 Occ.
wə·hap̄·qî·ḏū — 1 Occ.
wə·hip̄·qaḏ·tî — 1 Occ.
wə·hip̄·qîḏ — 2 Occ.
wə·lip̄·qōḏ — 1 Occ.
wə·nip̄·qaḏ·tā — 1 Occ.
wə·yap̄·qêḏ — 2 Occ.
wə·yip̄·qōḏ — 2 Occ.
yap̄·qîḏ — 1 Occ.
yip̄·qə·ḏêm — 1 Occ.
yip̄·qə·ḏê·nî — 1 Occ.
yip̄·qōḏ — 12 Occ.
yip̄·qō·ḏū — 1 Occ.
yip·pā·qêḏ — 6 Occ.
yip·pā·qê·ḏū — 2 Occ.
Additional Entries
ū·p̄ə·qu·ḏê·hem — 13 Occ.
ū·p̄iq·ḏū — 1 Occ.
wā·’ep̄·qōḏ — 1 Occ.
way·yap̄·qêḏ — 2 Occ.
way·yap̄·qi·ḏê·hū — 1 Occ.
way·yap̄·qî·ḏêm — 1 Occ.
way·yap̄·qi·ḏū — 1 Occ.
way·yip̄·qə·ḏêm — 4 Occ.
way·yip̄·qə·ḏū — 1 Occ.
way·yip̄·qōḏ — 12 Occ.
way·yip·pā·qə·ḏū — 3 Occ.
way·yiṯ·pā·qêḏ — 1 Occ.
way·yiṯ·pā·qə·ḏū — 1 Occ.
wat·tip̄·qə·ḏen·nū — 1 Occ.
wat·tip̄·qə·ḏî — 1 Occ.
wat·tip̄·qōḏ — 1 Occ.
wə·hap̄·qî·ḏū — 1 Occ.
wə·hip̄·qaḏ·tî — 1 Occ.
wə·hip̄·qîḏ — 2 Occ.
wə·lip̄·qōḏ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page