1 Chronicles 28:15
4948 [e]   15
ū·miš·qāl   15
וּמִשְׁקָ֞ל   15
and Even the weight   15
Noun   15
4501 [e]
lim·nō·rō·wṯ
לִמְנֹר֣וֹת
for the lampstand
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
haz·zā·hāḇ,
הַזָּהָ֗ב
of gold
Noun
5216 [e]
wə·nê·rō·ṯê·hem
וְנֵרֹֽתֵיהֶם֙
and for their lamps
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
of gold
Noun
4948 [e]
bə·miš·qal-
בְּמִשְׁקַל־
with the weight
Noun
4501 [e]
mə·nō·w·rāh
מְנוֹרָ֥ה
of each lampstand
Noun
  
 

 
 
 4501 [e]
ū·mə·nō·w·rāh
וּמְנוֹרָ֖ה
thereof and for the lampstand
Noun
5216 [e]
wə·nê·rō·ṯe·hā;
וְנֵרֹתֶ֑יהָ
and for the lamps
Noun
4501 [e]
wə·lim·nō·rō·wṯ
וְלִמְנֹר֨וֹת
and for the lampstand
Noun
3701 [e]
hak·ke·sep̄
הַכֶּ֤סֶף
of silver
Noun
  
 

 
 
 4948 [e]
bə·miš·qāl
בְּמִשְׁקָל֙
with the weight
Noun
  
 

 
 
 4501 [e]
lim·nō·w·rāh
לִמְנוֹרָ֣ה
of each
Noun
5216 [e]
wə·nê·rō·ṯe·hā,
וְנֵרֹתֶ֔יהָ
[also] and for the lamps
Noun
5656 [e]
ka·‘ă·ḇō·w·ḏaṯ
כַּעֲבוֹדַ֖ת
according to the use
Noun
4501 [e]
mə·nō·w·rāh
מְנוֹרָ֥ה
of every lampstand
Noun
  
 
.
 
 
 4501 [e]
ū·mə·nō·w·rāh.
וּמְנוֹרָֽה׃
.. .. ..
Noun
Links
1 Chronicles 28:151 Chronicles 28:15 Text Analysis1 Chronicles 28:15 Interlinear1 Chronicles 28:15 Multilingual1 Chronicles 28:15 TSK1 Chronicles 28:15 Cross References1 Chronicles 28:15 Bible Hub1 Chronicles 28:15 Biblia Paralela1 Chronicles 28:15 Chinese Bible1 Chronicles 28:15 French Bible1 Chronicles 28:15 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 28:14
Top of Page
Top of Page