2 Chronicles 3:11
3671 [e]   11
wə·ḵan·p̄ê   11
וְכַנְפֵי֙   11
And the wings   11
Noun   11
3742 [e]
hak·kə·rū·ḇîm,
הַכְּרוּבִ֔ים
of the cherubim
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kām
אָרְכָּ֖ם
long
Noun
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֣וֹת
cubits [were]
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm;
עֶשְׂרִ֑ים
twenty
Noun
3671 [e]
kə·nap̄
כְּנַ֨ף
wing
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֜ד
one
Adj
  
 

 
 
 520 [e]
lə·’am·mō·wṯ
לְאַמּ֣וֹת
cubits
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš,
חָמֵ֗שׁ
[of the one cherub was] five
Noun
5060 [e]
mag·ga·‘aṯ
מַגַּ֙עַת֙
reaching
Verb
7023 [e]
lə·qîr
לְקִ֣יר
to the wall
Noun
  
 

 
 
 1004 [e]
hab·ba·yiṯ,
הַבַּ֔יִת
of the house
Noun
3671 [e]
wə·hak·kā·nāp̄
וְהַכָּנָ֤ף
and the wing
Noun
312 [e]
hā·’a·ḥe·reṯ
הָאַחֶ֙רֶת֙
other
Adj
  
 

 
 
 520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֣וֹת
cubits
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš,
חָמֵ֔שׁ
[was likewise] five
Noun
5060 [e]
mag·gî·a‘
מַגִּ֕יעַ
reaching
Verb
3671 [e]
liḵ·nap̄
לִכְנַ֖ף
to the wing
Noun
3742 [e]
hak·kə·rūḇ
הַכְּר֥וּב
cherub
Noun
  
 
.
 
 
 312 [e]
hā·’a·ḥêr.
הָאַחֵֽר׃
of the other
Adj
Links
2 Chronicles 3:112 Chronicles 3:11 Text Analysis2 Chronicles 3:11 Interlinear2 Chronicles 3:11 Multilingual2 Chronicles 3:11 TSK2 Chronicles 3:11 Cross References2 Chronicles 3:11 Bible Hub2 Chronicles 3:11 Biblia Paralela2 Chronicles 3:11 Chinese Bible2 Chronicles 3:11 French Bible2 Chronicles 3:11 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 3:10
Top of Page
Top of Page