2 Kings 4:4
  
 

 
 
 935 [e]   4
ū·ḇāṯ,   4
וּבָ֗את   4
when you have come in   4
Verb   4
5462 [e]
wə·sā·ḡart
וְסָגַ֤רְתְּ
and you shall shut
Verb
1817 [e]
had·de·leṯ
הַדֶּ֙לֶת֙
the door
Noun
1157 [e]
ba·‘ă·ḏêḵ
בַּעֲדֵ֣ךְ
on you
Prep
1157 [e]
ū·ḇə·‘aḏ-
וּבְעַד־
and on
Prep
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·na·yiḵ,
בָּנַ֔יִךְ
your sons
Noun
3332 [e]
wə·yā·ṣaqt
וְיָצַ֕קְתְּ
and shall pour out
Verb
5921 [e]
‘al
עַ֥ל
into
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 

 
 
 3627 [e]
hak·kê·lîm
הַכֵּלִ֖ים
vessels
Noun
428 [e]
hā·’êl·leh;
הָאֵ֑לֶּה
those
Pro
4392 [e]
wə·ham·mā·lê
וְהַמָּלֵ֖א
that which is full
Adj
  
 
.
 
 
 5265 [e]
tas·sî·‘î.
תַּסִּֽיעִי׃
you shall set aside
Verb
Links
2 Kings 4:42 Kings 4:4 Text Analysis2 Kings 4:4 Interlinear2 Kings 4:4 Multilingual2 Kings 4:4 TSK2 Kings 4:4 Cross References2 Kings 4:4 Bible Hub2 Kings 4:4 Biblia Paralela2 Kings 4:4 Chinese Bible2 Kings 4:4 French Bible2 Kings 4:4 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:3
Top of Page
Top of Page