Psalm 59:10
430 [e]   10
’ĕ·lō·hê   10
אֱלֹהֵ֣י   10
The God   10
Noun   10
  
[ḥas·dōw
[חַסְדֹּו
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
2617 [e]
(ḥas·dî
(חַסְדִּ֣י
of my covenant loyalty
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
6923 [e]
yə·qad·də·mê·nî;
יְקַדְּמֵ֑נִי
shall prevent
Verb
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱ֝לֹהִ֗ים
God
Noun
7200 [e]
yar·’ê·nî
יַרְאֵ֥נִי
shall let me see
Verb
  
 
.
 
 
 8324 [e]
ḇə·šō·rə·rāy.
בְשֹׁרְרָֽי׃
[my desire] on my enemies
Verb
Links
Psalm 59:10Psalm 59:10 Text AnalysisPsalm 59:10 InterlinearPsalm 59:10 MultilingualPsalm 59:10 TSKPsalm 59:10 Cross ReferencesPsalm 59:10 Bible HubPsalm 59:10 Biblia ParalelaPsalm 59:10 Chinese BiblePsalm 59:10 French BiblePsalm 59:10 German Bible

Bible Hub
Psalm 59:9
Top of Page
Top of Page