1 Chronicles 16:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1288 [e]bā-rūḵבָּר֤וּךְBlessed [are]Verb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
4480 [e]min-מִן־foreverPrep
5769 [e]hā-‘ō-w-lāmהָעוֹלָ֖ם.. .. ..Noun
5704 [e]wə-‘aḏוְעַ֣דand everPrep
5769 [e]hā-‘ō-lām;הָעֹלָ֑ם.. .. ..Noun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֤וּAnd saidVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙the peopleNoun
543 [e]’ā-mên,אָמֵ֔ןAmenAdv
1984 [e]wə-hal-lêlוְהַלֵּ֖לand praisedVerb
3068 [e]Yah-weh.לַֽיהוָֽה׃the LORDNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּר֤וּךְ יְהוָה֙ אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִן־הָעֹולָ֖ם וְעַ֣ד הָעֹלָ֑ם וַיֹּאמְר֤וּ כָל־הָעָם֙ אָמֵ֔ן וְהַלֵּ֖ל לַֽיהוָֽה׃ פ

דברי הימים א 16:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ברוך יהוה אלהי ישראל מן־העולם ועד העלם ויאמרו כל־העם אמן והלל ליהוה׃ פ

Links
1 Chronicles 16:361 Chronicles 16:36 Text Analysis1 Chronicles 16:36 Interlinear1 Chronicles 16:36 Multilingual1 Chronicles 16:36 TSK1 Chronicles 16:36 Cross References1 Chronicles 16:36 Bible Hub1 Chronicles 16:36 Biblia Paralela1 Chronicles 16:36 Chinese Bible1 Chronicles 16:36 French Bible1 Chronicles 16:36 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:35
Top of Page
Top of Page