1 Chronicles 16:43
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֥וּAnd departedVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֖םthe peopleNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
1004 [e]lə-ḇê-ṯōw;לְבֵית֑וֹto his houseNoun
5437 [e]way-yis-sōḇוַיִּסֹּ֥בand returnedVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֖ידDavidNoun
1288 [e]lə-ḇā-rêḵלְבָרֵ֥ךְto blessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bê-ṯōw.בֵּיתֽוֹ׃his houseNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלְכ֥וּ כָל־הָעָ֖ם אִ֣ישׁ לְבֵיתֹ֑ו וַיִּסֹּ֥ב דָּוִ֖יד לְבָרֵ֥ךְ אֶת־בֵּיתֹֽו׃ פ

דברי הימים א 16:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו כל־העם איש לביתו ויסב דויד לברך את־ביתו׃ פ

Links
1 Chronicles 16:431 Chronicles 16:43 Text Analysis1 Chronicles 16:43 Interlinear1 Chronicles 16:43 Multilingual1 Chronicles 16:43 TSK1 Chronicles 16:43 Cross References1 Chronicles 16:43 Bible Hub1 Chronicles 16:43 Biblia Paralela1 Chronicles 16:43 Chinese Bible1 Chronicles 16:43 French Bible1 Chronicles 16:43 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:42
Top of Page
Top of Page