1 Chronicles 21:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4908 [e]ū-miš-kanוּמִשְׁכַּ֣ןFor the tentNoun
3068 [e]Yah-wehיְ֠הוָהof the LORDNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֨הmadeVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֧הMosesNoun
4057 [e]ḇam-miḏ-bārבַמִּדְבָּ֛רin the wildernessNoun
4196 [e]ū-miz-baḥוּמִזְבַּ֥חand the altarNoun
5930 [e]hā-‘ō-w-lāhהָעוֹלָ֖הof the burnt offeringNoun
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֣תat that timeNoun
1931 [e]ha-hî;הַהִ֑יאat thatPro
1116 [e]bab-bā-māhבַּבָּמָ֖הin the high placeNoun
1391 [e]bə-ḡiḇ-‘ō-wn.בְּגִבְעֽוֹן׃at GibeonNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִשְׁכַּ֣ן יְ֠הוָה אֲשֶׁר־עָשָׂ֨ה מֹשֶׁ֧ה בַמִּדְבָּ֛ר וּמִזְבַּ֥ח הָעֹולָ֖ה בָּעֵ֣ת הַהִ֑יא בַּבָּמָ֖ה בְּגִבְעֹֽון׃

דברי הימים א 21:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומשכן יהוה אשר־עשה משה במדבר ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון׃

Links
1 Chronicles 21:291 Chronicles 21:29 Text Analysis1 Chronicles 21:29 Interlinear1 Chronicles 21:29 Multilingual1 Chronicles 21:29 TSK1 Chronicles 21:29 Cross References1 Chronicles 21:29 Bible Hub1 Chronicles 21:29 Biblia Paralela1 Chronicles 21:29 Chinese Bible1 Chronicles 21:29 French Bible1 Chronicles 21:29 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:28
Top of Page
Top of Page