1 Chronicles 27:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־And overPrep
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָר֙the herdsNoun
7462 [e]hā-rō-‘îmהָרֹעִ֣יםthat fedVerb
8289 [e]baš-šā-rō-wn,בַּשָּׁר֔וֹןin SharonNoun
  [šiṭ-ray[שִׁטְרַי -  
  ḵ]כ] -  
7861 [e](šir-ṭay(שִׁרְטַ֖יShitraiNoun
  q)ק) -  
8290 [e]haš-šā-rō-w-nî;הַשָּׁרוֹנִ֑יthe SharoniteAdj
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and overPrep
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָר֙the herdsNoun
6010 [e]bā-‘ă-mā-qîm,בָּֽעֲמָקִ֔יםin the valleys [was]Noun
8202 [e]šā-p̄āṭשָׁפָ֖טShaphatNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5724 [e]‘aḏ-lāy.עַדְלָֽי׃of AdlaiNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 27:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַל־הַבָּקָר֙ הָרֹעִ֣ים בַּשָּׁרֹ֔ון [שִׁטְרַי כ] (שִׁרְטַ֖י ק) הַשָּׁרֹונִ֑י וְעַל־הַבָּקָר֙ בָּֽעֲמָקִ֔ים שָׁפָ֖ט בֶּן־עַדְלָֽי׃ ס

דברי הימים א 27:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועל־הבקר הרעים בשרון [שטרי כ] (שרטי ק) השרוני ועל־הבקר בעמקים שפט בן־עדלי׃ ס

Links
1 Chronicles 27:291 Chronicles 27:29 Text Analysis1 Chronicles 27:29 Interlinear1 Chronicles 27:29 Multilingual1 Chronicles 27:29 TSK1 Chronicles 27:29 Cross References1 Chronicles 27:29 Bible Hub1 Chronicles 27:29 Biblia Paralela1 Chronicles 27:29 Chinese Bible1 Chronicles 27:29 French Bible1 Chronicles 27:29 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 27:28
Top of Page
Top of Page