1 Chronicles 29:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2091 [e]laz-zā-hāḇלַזָּהָ֤בof goldNoun
2091 [e]laz-zā-hāḇלַזָּהָב֙for the [things of] goldNoun
3701 [e]wə-lak-ke-sep̄וְלַכֶּ֣סֶףand the silverNoun
3701 [e]lak-ke-sep̄,לַכֶּ֔סֶףfor the [things of] silverNoun
3605 [e]ū-lə-ḵāl-וּלְכָל־for all mannerNoun
4399 [e]mə-lā-ḵāhמְלָאכָ֖הof workNoun
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣ד[to be made] by the handsNoun
2796 [e]ḥā-rā-šîm;חָרָשִׁ֑יםof artificersNoun
4310 [e]ū-mîוּמִ֣יand whoPro
5068 [e]miṯ-nad-dêḇ,מִתְנַדֵּ֔ב[then] is willingVerb
4390 [e]lə-mal-lō-wṯלְמַלֹּ֥אותto sanctifyVerb
3027 [e]yā-ḏōwיָד֛וֹhis serviceNoun
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֖וֹםthis dayNoun
3068 [e]Yah-weh.לַיהוָֽה׃to the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 29:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לַזָּהָ֤ב לַזָּהָב֙ וְלַכֶּ֣סֶף לַכֶּ֔סֶף וּלְכָל־מְלָאכָ֖ה בְּיַ֣ד חָרָשִׁ֑ים וּמִ֣י מִתְנַדֵּ֔ב לְמַלֹּ֥אות יָדֹ֛ו הַיֹּ֖ום לַיהוָֽה׃

דברי הימים א 29:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכל־מלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה׃

Links
1 Chronicles 29:51 Chronicles 29:5 Text Analysis1 Chronicles 29:5 Interlinear1 Chronicles 29:5 Multilingual1 Chronicles 29:5 TSK1 Chronicles 29:5 Cross References1 Chronicles 29:5 Bible Hub1 Chronicles 29:5 Biblia Paralela1 Chronicles 29:5 Chinese Bible1 Chronicles 29:5 French Bible1 Chronicles 29:5 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 29:4
Top of Page
Top of Page