1 Chronicles 6:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
251 [e]wə-’ā-ḥîwוְאָחִ֣יוAnd his brotherNoun
623 [e]’ā-sāp̄,אָסָ֔ףAsaphNoun
5975 [e]hā-‘ō-mêḏהָעֹמֵ֖דwho stoodVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3225 [e]yə-mî-nōw;יְמִינ֑וֹhis right handNoun
623 [e]’ā-sāp̄אָסָ֥ף[even] AsaphNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
1296 [e]be-reḵ-yā-hūבֶּרֶכְיָ֖הוּof BerechiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8092 [e]šim-‘ā.שִׁמְעָֽא׃of ShimeahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 6:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָחִ֣יו אָסָ֔ף הָעֹמֵ֖ד עַל־יְמִינֹ֑ו אָסָ֥ף בֶּן־בֶּרֶכְיָ֖הוּ בֶּן־שִׁמְעָֽא׃

דברי הימים א 6:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחיו אסף העמד על־ימינו אסף בן־ברכיהו בן־שמעא׃

Links
1 Chronicles 6:391 Chronicles 6:39 Text Analysis1 Chronicles 6:39 Interlinear1 Chronicles 6:39 Multilingual1 Chronicles 6:39 TSK1 Chronicles 6:39 Cross References1 Chronicles 6:39 Bible Hub1 Chronicles 6:39 Biblia Paralela1 Chronicles 6:39 Chinese Bible1 Chronicles 6:39 French Bible1 Chronicles 6:39 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 6:38
Top of Page
Top of Page