1 Chronicles 7:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֥יand the sonsNoun
669 [e]’ep̄-ra-yimאֶפְרַ֖יִםof EphraimNoun
7803 [e]šū-ṯā-laḥ;שׁוּתָ֑לַחShuthelahNoun
1260 [e]ū-ḇe-reḏוּבֶ֤רֶדand BeredNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנוֹ֙his sonNoun
8480 [e]wə-ṯa-ḥaṯוְתַ֣חַתand TahathNoun
1121 [e]bə-nōw,בְּנ֔וֹhis sonNoun
497 [e]wə-’el-‘ā-ḏāhוְאֶלְעָדָ֥הand EladahNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
8480 [e]wə-ṯa-ḥaṯוְתַ֥חַתand TahathNoun
1121 [e]bə-nōw.בְּנֽוֹ׃his sonNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 7:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֥י אֶפְרַ֖יִם שׁוּתָ֑לַח וּבֶ֤רֶד בְּנֹו֙ וְתַ֣חַת בְּנֹ֔ו וְאֶלְעָדָ֥ה בְנֹ֖ו וְתַ֥חַת בְּנֹֽו׃

דברי הימים א 7:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני אפרים שותלח וברד בנו ותחת בנו ואלעדה בנו ותחת בנו׃

Links
1 Chronicles 7:201 Chronicles 7:20 Text Analysis1 Chronicles 7:20 Interlinear1 Chronicles 7:20 Multilingual1 Chronicles 7:20 TSK1 Chronicles 7:20 Cross References1 Chronicles 7:20 Bible Hub1 Chronicles 7:20 Biblia Paralela1 Chronicles 7:20 Chinese Bible1 Chronicles 7:20 French Bible1 Chronicles 7:20 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 7:19
Top of Page
Top of Page