1 Kings 1:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêh,הִנֵּ֗הBeholdPrt
5750 [e]‘ō-w-ḏāḵעוֹדָ֛ךְwhile you yetSubst
1696 [e]mə-ḏab-be-reṯמְדַבֶּ֥רֶתtalkVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְthe kingNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִי֙and IPro
935 [e]’ā-ḇō-wאָב֣וֹאalso will come inVerb
310 [e]’a-ḥă-ra-yiḵ,אַחֲרַ֔יִךְafterAdv
4390 [e]ū-mil-lê-ṯîוּמִלֵּאתִ֖יyou and confirmVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇā-rā-yiḵ.דְּבָרָֽיִךְ׃your wordsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֗ה עֹודָ֛ךְ מְדַבֶּ֥רֶת שָׁ֖ם עִם־הַמֶּ֑לֶךְ וַאֲנִי֙ אָבֹ֣וא אַחֲרַ֔יִךְ וּמִלֵּאתִ֖י אֶת־דְּבָרָֽיִךְ׃

מלכים א 1:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה עודך מדברת שם עם־המלך ואני אבוא אחריך ומלאתי את־דבריך׃

Links
1 Kings 1:141 Kings 1:14 Text Analysis1 Kings 1:14 Interlinear1 Kings 1:14 Multilingual1 Kings 1:14 TSK1 Kings 1:14 Cross References1 Kings 1:14 Bible Hub1 Kings 1:14 Biblia Paralela1 Kings 1:14 Chinese Bible1 Kings 1:14 French Bible1 Kings 1:14 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:13
Top of Page
Top of Page