1 Kings 16:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יof the actsNoun
6018 [e]‘ā-mə-rîעָמְרִי֙of OmriNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הhe didVerb
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rā-ṯōwוּגְבוּרָת֖וֹthat his mightNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh;עָשָׂ֑הhe showedVerb
3808 [e]hă-lō-הֲלֹֽא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י עָמְרִי֙ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וּגְבוּרָתֹ֖ו אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲלֹֽא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 16:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי עמרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
1 Kings 16:271 Kings 16:27 Text Analysis1 Kings 16:27 Interlinear1 Kings 16:27 Multilingual1 Kings 16:27 TSK1 Kings 16:27 Cross References1 Kings 16:27 Bible Hub1 Kings 16:27 Biblia Paralela1 Kings 16:27 Chinese Bible1 Kings 16:27 French Bible1 Kings 16:27 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:26
Top of Page
Top of Page