1 Kings 16:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the actsNoun
1201 [e]ḇa‘-šāבַעְשָׁ֛אof BaashaNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֥רand whatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe didVerb
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rā-ṯōw;וּגְבֽוּרָת֑וֹand his mightNoun
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֥י בַעְשָׁ֛א וַאֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה וּגְבֽוּרָתֹ֑ו הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 16:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי בעשא ואשר עשה וגבורתו הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
1 Kings 16:51 Kings 16:5 Text Analysis1 Kings 16:5 Interlinear1 Kings 16:5 Multilingual1 Kings 16:5 TSK1 Kings 16:5 Cross References1 Kings 16:5 Bible Hub1 Kings 16:5 Biblia Paralela1 Kings 16:5 Chinese Bible1 Kings 16:5 French Bible1 Kings 16:5 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:4
Top of Page
Top of Page