1 Kings 17:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6158 [e]wə-hā-‘ō-rə-ḇîm,וְהָעֹרְבִ֗יםAnd the ravensNoun
935 [e]mə-ḇî-’îmמְבִיאִ֨יםbroughtVerb
  lōwל֜וֹto himPrep
3899 [e]le-ḥemלֶ֤חֶםbreadNoun
1320 [e]ū-ḇā-śārוּבָשָׂר֙and fleshNoun
1242 [e]bab-bō-qer,בַּבֹּ֔קֶרin the morningNoun
3899 [e]wə-le-ḥemוְלֶ֥חֶםand breadNoun
1320 [e]ū-ḇā-śārוּבָשָׂ֖רand fleshNoun
6153 [e]bā-‘ā-reḇ;בָּעָ֑רֶבin the eveningNoun
4480 [e]ū-min-וּמִן־and ofPrep
5158 [e]han-na-ḥalהַנַּ֖חַלthe brookNoun
8354 [e]yiš-teh.יִשְׁתֶּֽה׃he drankVerb
Hebrew Texts
מלכים א 17:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָעֹרְבִ֗ים מְבִיאִ֨ים לֹ֜ו לֶ֤חֶם וּבָשָׂר֙ בַּבֹּ֔קֶר וְלֶ֥חֶם וּבָשָׂ֖ר בָּעָ֑רֶב וּמִן־הַנַּ֖חַל יִשְׁתֶּֽה׃

מלכים א 17:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והערבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב ומן־הנחל ישתה׃

Links
1 Kings 17:61 Kings 17:6 Text Analysis1 Kings 17:6 Interlinear1 Kings 17:6 Multilingual1 Kings 17:6 TSK1 Kings 17:6 Cross References1 Kings 17:6 Bible Hub1 Kings 17:6 Biblia Paralela1 Kings 17:6 Chinese Bible1 Kings 17:6 French Bible1 Kings 17:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 17:5
Top of Page
Top of Page