1 Kings 2:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣ה ׀For it shall beVerb
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםFor on the dayNoun
3318 [e]ṣê-ṯə-ḵā,צֵאתְךָ֗you go outVerb
5674 [e]wə-‘ā-ḇar-tāוְעָֽבַרְתָּ֙and pass overVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5158 [e]na-ḥalנַ֣חַלthe brookNoun
6939 [e]qiḏ-rō-wn,קִדְר֔וֹןKidronNoun
3045 [e]yā-ḏō-a‘יָדֹ֥עַyou shall knowVerb
3045 [e]tê-ḏa‘תֵּדַ֖עfor certainVerb
3588 [e]כִּ֣יthatConj
4191 [e]mō-wṯמ֣וֹתyou shall surelyVerb
4191 [e]tā-mūṯ;תָּמ֑וּתdieVerb
1818 [e]dā-mə-ḵāדָּמְךָ֖your bloodNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הshall beVerb
7218 [e]ḇə-rō-še-ḵā.בְרֹאשֶֽׁךָ׃on your own headNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֣ה ׀ בְּיֹ֣ום צֵאתְךָ֗ וְעָֽבַרְתָּ֙ אֶת־נַ֣חַל קִדְרֹ֔ון יָדֹ֥עַ תֵּדַ֖ע כִּ֣י מֹ֣ות תָּמ֑וּת דָּמְךָ֖ יִהְיֶ֥ה בְרֹאשֶֽׁךָ׃

מלכים א 2:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה ׀ ביום צאתך ועברת את־נחל קדרון ידע תדע כי מות תמות דמך יהיה בראשך׃

Links
1 Kings 2:371 Kings 2:37 Text Analysis1 Kings 2:37 Interlinear1 Kings 2:37 Multilingual1 Kings 2:37 TSK1 Kings 2:37 Cross References1 Kings 2:37 Bible Hub1 Kings 2:37 Biblia Paralela1 Kings 2:37 Chinese Bible1 Kings 2:37 French Bible1 Kings 2:37 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:36
Top of Page
Top of Page