1 Kings 6:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7931 [e]wə-šā-ḵan-tî,וְשָׁ֣כַנְתִּ֔יAnd I will dwellVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֖וֹךְamongNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
5800 [e]’e-‘ĕ-zōḇאֶעֱזֹ֖בdo forsakeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]‘am-mîעַמִּ֥יmy peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁ֣כַנְתִּ֔י בְּתֹ֖וךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֥א אֶעֱזֹ֖ב אֶת־עַמִּ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

מלכים א 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את־עמי ישראל׃ ס

Links
1 Kings 6:131 Kings 6:13 Text Analysis1 Kings 6:13 Interlinear1 Kings 6:13 Multilingual1 Kings 6:13 TSK1 Kings 6:13 Cross References1 Kings 6:13 Bible Hub1 Kings 6:13 Biblia Paralela1 Kings 6:13 Chinese Bible1 Kings 6:13 French Bible1 Kings 6:13 German Bible

Bible Hub
1 Kings 6:12
Top of Page
Top of Page