1 Kings 8:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְ֠אַתָּהThen youPro
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַ֨עhearVerb
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֜יִםin heavenNoun
4349 [e]mə-ḵō-wnמְכ֤וֹןplaceNoun
3427 [e]šiḇ-te-ḵāשִׁבְתֶּ֙ךָ֙your dwellingVerb
5545 [e]wə-sā-laḥ-tāוְסָלַחְתָּ֣and forgiveVerb
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯā,וְעָשִׂ֔יתָand doVerb
5414 [e]wə-nā-ṯa-tāוְנָתַתָּ֤and giveVerb
376 [e]lā-’îšלָאִישׁ֙to eachNoun
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־according to allNoun
1870 [e]də-rā-ḵāw,דְּרָכָ֔יוhis waysNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhosePrt
3045 [e]tê-ḏa‘תֵּדַ֖עyou knowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3824 [e]lə-ḇā-ḇōw;לְבָב֑וֹheartNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֤הyouPro
3045 [e]yā-ḏa‘-tāיָדַ֙עְתָּ֙[even] knowVerb
905 [e]lə-ḇad-də-ḵā,לְבַדְּךָ֔for You aloneNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3824 [e]lə-ḇaḇלְבַ֖בthe heartsNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
120 [e]hā-’ā-ḏām.הָאָדָֽם׃of men ;Noun
Hebrew Texts
מלכים א 8:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אַתָּה תִּשְׁמַ֨ע הַשָּׁמַ֜יִם מְכֹ֤ון שִׁבְתֶּ֙ךָ֙ וְסָלַחְתָּ֣ וְעָשִׂ֔יתָ וְנָתַתָּ֤ לָאִישׁ֙ כְּכָל־דְּרָכָ֔יו אֲשֶׁ֥ר תֵּדַ֖ע אֶת־לְבָבֹ֑ו כִּֽי־אַתָּ֤ה יָדַ֙עְתָּ֙ לְבַדְּךָ֔ אֶת־לְבַ֖ב כָּל־בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃

מלכים א 8:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל־דרכיו אשר תדע את־לבבו כי־אתה ידעת לבדך את־לבב כל־בני האדם׃

Links
1 Kings 8:391 Kings 8:39 Text Analysis1 Kings 8:39 Interlinear1 Kings 8:39 Multilingual1 Kings 8:39 TSK1 Kings 8:39 Cross References1 Kings 8:39 Bible Hub1 Kings 8:39 Biblia Paralela1 Kings 8:39 Chinese Bible1 Kings 8:39 French Bible1 Kings 8:39 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:38
Top of Page
Top of Page