1 Kings 9:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֞הAnd youPro
518 [e]’im-אִם־ifConj
1980 [e]tê-lêḵתֵּלֵ֣ךְwill walkVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nay,לְפָנַ֗יbefore meNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֨רasPrt
1980 [e]hā-laḵהָלַ֜ךְwalkedVerb
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֤דDavidNoun
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֙יךָ֙your fatherNoun
8537 [e]bə-ṯām-בְּתָם־in integrityNoun
3824 [e]lê-ḇāḇלֵבָ֣בof heartNoun
3476 [e]ū-ḇə-yō-šer,וּבְיֹ֔שֶׁרand in uprightnessNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֕וֹתto doVerb
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹ֖לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6680 [e]ṣiw-wî-ṯî-ḵā;צִוִּיתִ֑יךָI have commandedVerb
2706 [e]ḥuq-qayחֻקַּ֥יmy statutesNoun
4941 [e]ū-miš-pā-ṭayוּמִשְׁפָּטַ֖יand my judgmentsNoun
8104 [e]tiš-mōr.תִּשְׁמֹֽר׃you will keepVerb
Hebrew Texts
מלכים א 9:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֞ה אִם־תֵּלֵ֣ךְ לְפָנַ֗י כַּאֲשֶׁ֨ר הָלַ֜ךְ דָּוִ֤ד אָבִ֙יךָ֙ בְּתָם־לֵבָ֣ב וּבְיֹ֔שֶׁר לַעֲשֹׂ֕ות כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֣ר צִוִּיתִ֑יךָ חֻקַּ֥י וּמִשְׁפָּטַ֖י תִּשְׁמֹֽר׃

מלכים א 9:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה אם־תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתם־לבב ובישר לעשות ככל אשר צויתיך חקי ומשפטי תשמר׃

Links
1 Kings 9:41 Kings 9:4 Text Analysis1 Kings 9:4 Interlinear1 Kings 9:4 Multilingual1 Kings 9:4 TSK1 Kings 9:4 Cross References1 Kings 9:4 Bible Hub1 Kings 9:4 Biblia Paralela1 Kings 9:4 Chinese Bible1 Kings 9:4 French Bible1 Kings 9:4 German Bible

Bible Hub
1 Kings 9:3
Top of Page
Top of Page