1 Samuel 12:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֨וּAnd saidVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֜םthe peopleNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8050 [e]šə-mū-’êl,שְׁמוּאֵ֗לSamuelNoun
6419 [e]hiṯ-pal-lêlהִתְפַּלֵּ֧לPrayVerb
1157 [e]bə-‘aḏ-בְּעַד־forPrep
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵāעֲבָדֶ֛יךָyour servantsNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵāאֱלֹהֶ֖יךָyour GodNoun
408 [e]wə-’al-וְאַל־that notAdv
4191 [e]nā-mūṯ;נָמ֑וּתdo we dieVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
3254 [e]yā-sap̄-nūיָסַ֤פְנוּwe have addedVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭō-ṯê-nūחַטֹּאתֵ֙ינוּ֙our sinsNoun
7451 [e]rā-‘āh,רָעָ֔ה[this] evilAdj
7592 [e]liš-’ōlלִשְׁאֹ֥לby askingVerb
  lā-nūלָ֖נוּtoPrep
4428 [e]me-leḵ.מֶֽלֶךְ׃for ourselves a kingNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 12:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֨וּ כָל־הָעָ֜ם אֶל־שְׁמוּאֵ֗ל הִתְפַּלֵּ֧ל בְּעַד־עֲבָדֶ֛יךָ אֶל־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ וְאַל־נָמ֑וּת כִּֽי־יָסַ֤פְנוּ עַל־כָּל־חַטֹּאתֵ֙ינוּ֙ רָעָ֔ה לִשְׁאֹ֥ל לָ֖נוּ מֶֽלֶךְ׃ ס

שמואל א 12:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו כל־העם אל־שמואל התפלל בעד־עבדיך אל־יהוה אלהיך ואל־נמות כי־יספנו על־כל־חטאתינו רעה לשאל לנו מלך׃ ס

Links
1 Samuel 12:191 Samuel 12:19 Text Analysis1 Samuel 12:19 Interlinear1 Samuel 12:19 Multilingual1 Samuel 12:19 TSK1 Samuel 12:19 Cross References1 Samuel 12:19 Bible Hub1 Samuel 12:19 Biblia Paralela1 Samuel 12:19 Chinese Bible1 Samuel 12:19 French Bible1 Samuel 12:19 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 12:18
Top of Page
Top of Page