1 Samuel 14:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2199 [e]way-yiz-zā-‘êqוַיִּזָּעֵ֣ק[were] and him assembled themselvesVerb
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלSaulNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֙the peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
854 [e]’it-tōw,אִתּ֔וֹwithPrep
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֖אוּand they cameVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
4421 [e]ham-mil-ḥā-māh;הַמִּלְחָמָ֑הthe battleNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֨הand beholdPrt
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֜הwasVerb
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֤רֶבswordNoun
376 [e]’îšאִישׁ֙of every manNoun
7453 [e]bə-rê-‘ê-hū,בְּרֵעֵ֔הוּwas against his companionNoun
4103 [e]mə-hū-māhמְהוּמָ֖הdiscomfitureNoun
1419 [e]gə-ḏō-w-lāhגְּדוֹלָ֥הgreatAdj
3966 [e]mə-’ōḏ.מְאֹֽד׃[and there was] a veryAdj
Hebrew Texts
שמואל א 14:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּזָּעֵ֣ק שָׁא֗וּל וְכָל־הָעָם֙ אֲשֶׁ֣ר אִתֹּ֔ו וַיָּבֹ֖אוּ עַד־הַמִּלְחָמָ֑ה וְהִנֵּ֨ה הָיְתָ֜ה חֶ֤רֶב אִישׁ֙ בְּרֵעֵ֔הוּ מְהוּמָ֖ה גְּדֹולָ֥ה מְאֹֽד׃

שמואל א 14:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויזעק שאול וכל־העם אשר אתו ויבאו עד־המלחמה והנה היתה חרב איש ברעהו מהומה גדולה מאד׃

Links
1 Samuel 14:201 Samuel 14:20 Text Analysis1 Samuel 14:20 Interlinear1 Samuel 14:20 Multilingual1 Samuel 14:20 TSK1 Samuel 14:20 Cross References1 Samuel 14:20 Bible Hub1 Samuel 14:20 Biblia Paralela1 Samuel 14:20 Chinese Bible1 Samuel 14:20 French Bible1 Samuel 14:20 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 14:19
Top of Page
Top of Page