1 Samuel 17:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1732 [e]wə-ḏā-wiḏוְדָוִ֖דAnd DavidNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
6996 [e]haq-qā-ṭān;הַקָּטָ֑ן[was] the youngestAdj
7969 [e]ū-šə-lō-šāhוּשְׁלֹשָׁה֙and the threeNoun
1419 [e]hag-gə-ḏō-lîm,הַגְּדֹלִ֔יםoldestAdj
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֖וּfollowedVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֥י.. .. ..Adv
7586 [e]šā-’ūl.שָׁאֽוּל׃SaulNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל א 17:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדָוִ֖ד ה֣וּא הַקָּטָ֑ן וּשְׁלֹשָׁה֙ הַגְּדֹלִ֔ים הָלְכ֖וּ אַחֲרֵ֥י שָׁאֽוּל׃ ס

שמואל א 17:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודוד הוא הקטן ושלשה הגדלים הלכו אחרי שאול׃ ס

Links
1 Samuel 17:141 Samuel 17:14 Text Analysis1 Samuel 17:14 Interlinear1 Samuel 17:14 Multilingual1 Samuel 17:14 TSK1 Samuel 17:14 Cross References1 Samuel 17:14 Bible Hub1 Samuel 17:14 Biblia Paralela1 Samuel 17:14 Chinese Bible1 Samuel 17:14 French Bible1 Samuel 17:14 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 17:13
Top of Page
Top of Page