1 Samuel 17:47
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3045 [e]wə-yê-ḏə-‘ūוְיֵֽדְעוּ֙And shall knowVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6951 [e]haq-qā-hālהַקָּהָ֣לassemblyNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
3808 [e]לֹ֛אnotAdv
2719 [e]bə-ḥe-reḇבְּחֶ֥רֶבby swordNoun
2595 [e]ū-ḇa-ḥă-nîṯוּבַחֲנִ֖יתand spearNoun
3467 [e]yə-hō-wō-šî-a‘יְהוֹשִׁ֣יעַsavesVerb
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthat the LORDNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָה֙[is] of the LORDNoun
4421 [e]ham-mil-ḥā-māh,הַמִּלְחָמָ֔הfor the battleNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֥ןand he will giveVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֖םyouAcc
3027 [e]bə-yā-ḏê-nū.בְּיָדֵֽנוּ׃into our handsNoun
Hebrew Texts
שמואל א 17:47 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֵֽדְעוּ֙ כָּל־הַקָּהָ֣ל הַזֶּ֔ה כִּֽי־לֹ֛א בְּחֶ֥רֶב וּבַחֲנִ֖ית יְהֹושִׁ֣יעַ יְהוָ֑ה כִּ֤י לַֽיהוָה֙ הַמִּלְחָמָ֔ה וְנָתַ֥ן אֶתְכֶ֖ם בְּיָדֵֽנוּ׃

שמואל א 17:47 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידעו כל־הקהל הזה כי־לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו׃

Links
1 Samuel 17:471 Samuel 17:47 Text Analysis1 Samuel 17:47 Interlinear1 Samuel 17:47 Multilingual1 Samuel 17:47 TSK1 Samuel 17:47 Cross References1 Samuel 17:47 Bible Hub1 Samuel 17:47 Biblia Paralela1 Samuel 17:47 Chinese Bible1 Samuel 17:47 French Bible1 Samuel 17:47 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 17:46
Top of Page
Top of Page