1 Samuel 9:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  wə-lōw-וְלוֹ־And 
1961 [e]hā-yāhהָיָ֨הhe hadVerb
1121 [e]ḇênבֵ֜ןa sonNoun
8034 [e]ū-šə-mōwוּשְׁמ֤וֹand whose name [was]Noun
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֙SaulNoun
970 [e]bā-ḥūrבָּח֣וּרa choice young manNoun
2896 [e]wā-ṭō-wḇ,וָט֔וֹבand a goodlyAdj
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand notPrt
376 [e]’îšאִ֛ישׁpersonNoun
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֥י[there was] among the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לa of IsraelNoun
2896 [e]ṭō-wḇט֣וֹבgoodlierAdj
4480 [e]mim-men-nū;מִמֶּ֑נּוּamong the childrenPrep
7926 [e]miš-šiḵ-mōwמִשִּׁכְמ֣וֹfrom his shouldersNoun
4605 [e]wā-ma‘-lāh,וָמַ֔עְלָהand upwardSubst
1364 [e]gā-ḇō-ahגָּבֹ֖הַּ[he was] higherAdj
3605 [e]mik-kālמִכָּל־than anyNoun
5971 [e]hā-‘ām.הָעָֽם׃of the peopleNoun
Hebrew Texts
שמואל א 9:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹו־הָיָ֨ה בֵ֜ן וּשְׁמֹ֤ו שָׁאוּל֙ בָּח֣וּר וָטֹ֔וב וְאֵ֥ין אִ֛ישׁ מִבְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל טֹ֣וב מִמֶּ֑נּוּ מִשִּׁכְמֹ֣ו וָמַ֔עְלָה גָּבֹ֖הַּ מִכָּל־הָעָֽם׃

שמואל א 9:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולו־היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל־העם׃

Links
1 Samuel 9:21 Samuel 9:2 Text Analysis1 Samuel 9:2 Interlinear1 Samuel 9:2 Multilingual1 Samuel 9:2 TSK1 Samuel 9:2 Cross References1 Samuel 9:2 Bible Hub1 Samuel 9:2 Biblia Paralela1 Samuel 9:2 Chinese Bible1 Samuel 9:2 French Bible1 Samuel 9:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:1
Top of Page
Top of Page