1 Samuel 9:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֤חAnd tookVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵל֙SamuelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֣וּלSaulNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶֽת־andAcc
5288 [e]na-‘ă-rōw,נַעֲר֔וֹhis servantNoun
935 [e]way-ḇî-’êmוַיְבִיאֵ֖םand brought themVerb
3957 [e]liš-kā-ṯāh;לִשְׁכָּ֑תָהinto the parlorNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֨ןand made them sitVerb
  lā-hemלָהֶ֤םtoPrep
4725 [e]mā-qō-wmמָקוֹם֙placeNoun
7218 [e]bə-rōšבְּרֹ֣אשׁat the headNoun
7121 [e]haq-qə-rū-’îm,הַקְּרוּאִ֔יםamong those who were biddenVerb
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֖מָּהand that [were]Pro
7970 [e]kiš-lō-šîmכִּשְׁלֹשִׁ֥יםabout thirtyNoun
376 [e]’îš.אִֽישׁ׃personsNoun
Hebrew Texts
שמואל א 9:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֤ח שְׁמוּאֵל֙ אֶת־שָׁא֣וּל וְאֶֽת־נַעֲרֹ֔ו וַיְבִיאֵ֖ם לִשְׁכָּ֑תָה וַיִּתֵּ֨ן לָהֶ֤ם מָקֹום֙ בְּרֹ֣אשׁ הַקְּרוּאִ֔ים וְהֵ֖מָּה כִּשְׁלֹשִׁ֥ים אִֽישׁ׃

שמואל א 9:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח שמואל את־שאול ואת־נערו ויביאם לשכתה ויתן להם מקום בראש הקרואים והמה כשלשים איש׃

Links
1 Samuel 9:221 Samuel 9:22 Text Analysis1 Samuel 9:22 Interlinear1 Samuel 9:22 Multilingual1 Samuel 9:22 TSK1 Samuel 9:22 Cross References1 Samuel 9:22 Bible Hub1 Samuel 9:22 Biblia Paralela1 Samuel 9:22 Chinese Bible1 Samuel 9:22 French Bible1 Samuel 9:22 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 9:21
Top of Page
Top of Page