2 Chronicles 13:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֙תֶר֙And the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יof the actsNoun
29 [e]’ă-ḇî-yāh,אֲבִיָּ֔הof AbijahNoun
1870 [e]ū-ḏə-rā-ḵāwוּדְרָכָ֖יוand his waysNoun
1697 [e]ū-ḏə-ḇā-rāw;וּדְבָרָ֑יוand his sayings [are]Noun
3789 [e]kə-ṯū-ḇîmכְּתוּבִ֕יםwrittenVerb
4097 [e]bə-miḏ-rašבְּמִדְרַ֖שׁin the treatiseNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֥יאof the prophetNoun
5714 [e]‘id-dōw.עִדּֽוֹ׃IddoNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֙תֶר֙ דִּבְרֵ֣י אֲבִיָּ֔ה וּדְרָכָ֖יו וּדְבָרָ֑יו כְּתוּבִ֕ים בְּמִדְרַ֖שׁ הַנָּבִ֥יא עִדֹּֽו׃

דברי הימים ב 13:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי אביה ודרכיו ודבריו כתובים במדרש הנביא עדו׃

Links
2 Chronicles 13:222 Chronicles 13:22 Text Analysis2 Chronicles 13:22 Interlinear2 Chronicles 13:22 Multilingual2 Chronicles 13:22 TSK2 Chronicles 13:22 Cross References2 Chronicles 13:22 Bible Hub2 Chronicles 13:22 Biblia Paralela2 Chronicles 13:22 Chinese Bible2 Chronicles 13:22 French Bible2 Chronicles 13:22 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:21
Top of Page
Top of Page