2 Chronicles 2:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַ֠אֲנַחְנוּAnd wePro
3772 [e]niḵ-rōṯנִכְרֹ֨תwill cutVerb
6086 [e]‘ê-ṣîmעֵצִ֤יםwoodNoun
4480 [e]min-מִן־out ofPrep
3844 [e]hal-lə-ḇā-nō-wnהַלְּבָנוֹן֙LebanonNoun
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־as much as youNoun
6878 [e]ṣā-rə-ke-ḵā,צָרְכֶּ֔ךָshall needNoun
935 [e]ū-nə-ḇî-’êmוּנְבִיאֵ֥םand we will bringVerb
  lə-ḵāלְךָ֛toPrep
7513 [e]rap̄-sō-ḏō-wṯרַפְסֹד֖וֹתit to you in floatsNoun
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
3220 [e]yāmיָ֣םseaNoun
3305 [e]yā-p̄ōw;יָפ֑וֹto JoppaNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֛הand youPro
5927 [e]ta-‘ă-lehתַּעֲלֶ֥הso that you may carryVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֖ם - Acc
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 2:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַ֠אֲנַחְנוּ נִכְרֹ֨ת עֵצִ֤ים מִן־הַלְּבָנֹון֙ כְּכָל־צָרְכֶּ֔ךָ וּנְבִיאֵ֥ם לְךָ֛ רַפְסֹדֹ֖ות עַל־יָ֣ם יָפֹ֑ו וְאַתָּ֛ה תַּעֲלֶ֥ה אֹתָ֖ם יְרוּשָׁלִָֽם׃ פ

דברי הימים ב 2:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואנחנו נכרת עצים מן־הלבנון ככל־צרכך ונביאם לך רפסדות על־ים יפו ואתה תעלה אתם ירושלם׃ פ

Links
2 Chronicles 2:162 Chronicles 2:16 Text Analysis2 Chronicles 2:16 Interlinear2 Chronicles 2:16 Multilingual2 Chronicles 2:16 TSK2 Chronicles 2:16 Cross References2 Chronicles 2:16 Bible Hub2 Chronicles 2:16 Biblia Paralela2 Chronicles 2:16 Chinese Bible2 Chronicles 2:16 French Bible2 Chronicles 2:16 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 2:15
Top of Page
Top of Page