2 Chronicles 20:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7925 [e]way-yaš-kî-mūוַיַּשְׁכִּ֣ימוּAnd they rose earlyVerb
1242 [e]ḇab-bō-qer,בַבֹּ֔קֶרin the morningNoun
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֖וּand went forthVerb
4057 [e]lə-miḏ-barלְמִדְבַּ֣רinto the wildernessNoun
8620 [e]tə-qō-w-a‘;תְּק֑וֹעַof TekoaNoun
3318 [e]ū-ḇə-ṣê-ṯāmוּבְצֵאתָ֞םand as they went forthVerb
5975 [e]‘ā-maḏעָמַ֣דstoodVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭ,יְהוֹשָׁפָ֗טJehoshaphatNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
8085 [e]šə-mā-‘ū-nî,שְׁמָע֗וּנִיHear meVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙O JudahNoun
3427 [e]wə-yō-šə-ḇêוְיֹשְׁבֵ֣יand you inhabitantsVerb
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְרוּשָׁלִַ֔םof JerusalemNoun
539 [e]ha-’ă-mî-nūהַאֲמִ֜ינוּBelieveVerb
3068 [e]Yah-wehבַּיהוָ֤הin the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵemאֱלֹהֵיכֶם֙your GodNoun
539 [e]wə-ṯê-’ā-mê-nū,וְתֵ֣אָמֵ֔נוּso shall you be establishedVerb
539 [e]ha-’ă-mî-nūהַאֲמִ֥ינוּbelieveVerb
5030 [e]ḇin-ḇî-’āwבִנְבִיאָ֖יוin His prophetsNoun
6743 [e]wə-haṣ-lî-ḥū.וְהַצְלִֽיחוּ׃so shall you prosperVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁכִּ֣ימוּ בַבֹּ֔קֶר וַיֵּצְא֖וּ לְמִדְבַּ֣ר תְּקֹ֑ועַ וּבְצֵאתָ֞ם עָמַ֣ד יְהֹושָׁפָ֗ט וַיֹּ֙אמֶר֙ שְׁמָע֗וּנִי יְהוּדָה֙ וְיֹשְׁבֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֔ם הַאֲמִ֜ינוּ בַּיהוָ֤ה אֱלֹהֵיכֶם֙ וְתֵ֣אָמֵ֔נוּ הַאֲמִ֥ינוּ בִנְבִיאָ֖יו וְהַצְלִֽיחוּ׃

דברי הימים ב 20:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד יהושפט ויאמר שמעוני יהודה וישבי ירושלם האמינו ביהוה אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו׃

Links
2 Chronicles 20:202 Chronicles 20:20 Text Analysis2 Chronicles 20:20 Interlinear2 Chronicles 20:20 Multilingual2 Chronicles 20:20 TSK2 Chronicles 20:20 Cross References2 Chronicles 20:20 Bible Hub2 Chronicles 20:20 Biblia Paralela2 Chronicles 20:20 Chinese Bible2 Chronicles 20:20 French Bible2 Chronicles 20:20 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:19
Top of Page
Top of Page