2 Chronicles 21:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ben-בֶּן־old [was]Noun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֥יםthirtyNoun
8147 [e]ū-šə-ta-yimוּשְׁתַּ֛יִםand twoNoun
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֖הyearsNoun
3088 [e]yə-hō-w-rāmיְהוֹרָ֣םJehoramNoun
4427 [e]bə-mā-lə-ḵōw;בְּמָלְכ֑וֹwhen he began to reignVerb
8083 [e]ū-šə-mō-w-nehוּשְׁמוֹנֶ֣הand eightNoun
8141 [e]šā-nîm,שָׁנִ֔יםyearsNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֖ךְhe reignedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 21:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שְׁלֹשִׁ֥ים וּשְׁתַּ֛יִם שָׁנָ֖ה יְהֹורָ֣ם בְּמָלְכֹ֑ו וּשְׁמֹונֶ֣ה שָׁנִ֔ים מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 21:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שלשים ושתים שנה יהורם במלכו ושמונה שנים מלך בירושלם׃

Links
2 Chronicles 21:52 Chronicles 21:5 Text Analysis2 Chronicles 21:5 Interlinear2 Chronicles 21:5 Multilingual2 Chronicles 21:5 TSK2 Chronicles 21:5 Cross References2 Chronicles 21:5 Bible Hub2 Chronicles 21:5 Biblia Paralela2 Chronicles 21:5 Chinese Bible2 Chronicles 21:5 French Bible2 Chronicles 21:5 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 21:4
Top of Page
Top of Page