2 Chronicles 23:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5362 [e]wə-hiq-qî-p̄ūוְהִקִּיפוּ֩And shall edgeVerb
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּ֨םthe LevitesAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe kingNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ,סָבִ֗יבaroundSubst
376 [e]’îšאִ֚ישׁevery manNoun
3627 [e]wə-ḵê-lāwוְכֵלָ֣יוand with his weaponsNoun
3027 [e]bə-yā-ḏōw,בְּיָד֔וֹin his handNoun
935 [e]wə-hab-bāוְהַבָּ֥א[else] and whoever comesVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
1004 [e]hab-ba-yiṯהַבַּ֖יִתthe houseNoun
4191 [e]yū-māṯ;יוּמָ֑תhe shall be put to deathVerb
1961 [e]wih-yūוִֽהְי֥וּbut be youVerb
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֖לֶךְthe kingNoun
935 [e]bə-ḇō-’ōwבְּבֹא֥וֹwhen he comes inVerb
3318 [e]ū-ḇə-ṣê-ṯōw.וּבְצֵאתֽוֹ׃when he goes outVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 23:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִקִּיפוּ֩ הַלְוִיִּ֨ם אֶת־הַמֶּ֜לֶךְ סָבִ֗יב אִ֚ישׁ וְכֵלָ֣יו בְּיָדֹ֔ו וְהַבָּ֥א אֶל־הַבַּ֖יִת יוּמָ֑ת וִֽהְי֥וּ אֶת־הַמֶּ֖לֶךְ בְּבֹאֹ֥ו וּבְצֵאתֹֽו׃

דברי הימים ב 23:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והקיפו הלוים את־המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל־הבית יומת והיו את־המלך בבאו ובצאתו׃

Links
2 Chronicles 23:72 Chronicles 23:7 Text Analysis2 Chronicles 23:7 Interlinear2 Chronicles 23:7 Multilingual2 Chronicles 23:7 TSK2 Chronicles 23:7 Cross References2 Chronicles 23:7 Bible Hub2 Chronicles 23:7 Biblia Paralela2 Chronicles 23:7 Chinese Bible2 Chronicles 23:7 French Bible2 Chronicles 23:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 23:6
Top of Page
Top of Page