2 Chronicles 34:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3282 [e]ya-‘anיַ֠עַןBecausePrep
7401 [e]raḵ-רַךְ־was tenderVerb
3824 [e]lə-ḇā-ḇə-ḵāלְבָ֨בְךָ֜your heartNoun
3665 [e]wat-tik-kā-na‘וַתִּכָּנַ֣ע ׀and you did humble yourselfVerb
6440 [e]mil-lip̄-nêמִלִּפְנֵ֣יbeforeNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm,אֱלֹהִ֗יםGodNoun
8085 [e]bə-šā-mə-‘ă-ḵāבְּשָׁמְעֲךָ֤when you heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇā-rāwדְּבָרָיו֙his wordsNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
4725 [e]ham-mā-qō-wmהַמָּק֤וֹםplaceNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and againstPrep
3427 [e]yō-šə-ḇāw,יֹ֣שְׁבָ֔יוthe inhabitantsVerb
3665 [e]wat-tik-kā-na‘וַתִּכָּנַ֣עand humbled yourselfVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nay,לְפָנַ֔יbefore meNoun
7167 [e]wat-tiq-ra‘וַתִּקְרַ֥עand did tearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
899 [e]bə-ḡā-ḏe-ḵāבְּגָדֶ֖יךָyour clothesNoun
1058 [e]wat-tê-ḇəkוַתֵּ֣בְךְּand weepVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāy;לְפָנָ֑יbeforeNoun
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and also meAdv
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
8085 [e]šā-ma‘-tîשָׁמַ֖עְתִּיhave even heardVerb
5002 [e]nə-’um-נְאֻם־[thee] saidNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַ֠עַן רַךְ־לְבָ֨בְךָ֜ וַתִּכָּנַ֣ע ׀ מִלִּפְנֵ֣י אֱלֹהִ֗ים בְּשָׁמְעֲךָ֤ אֶת־דְּבָרָיו֙ עַל־הַמָּקֹ֤ום הַזֶּה֙ וְעַל־יֹ֣שְׁבָ֔יו וַתִּכָּנַ֣ע לְפָנַ֔י וַתִּקְרַ֥ע אֶת־בְּגָדֶ֖יךָ וַתֵּ֣בְךְּ לְפָנָ֑י וְגַם־אֲנִ֥י שָׁמַ֖עְתִּי נְאֻם־יְהוָֽה׃

דברי הימים ב 34:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יען רך־לבבך ותכנע ׀ מלפני אלהים בשמעך את־דבריו על־המקום הזה ועל־ישביו ותכנע לפני ותקרע את־בגדיך ותבך לפני וגם־אני שמעתי נאם־יהוה׃

Links
2 Chronicles 34:272 Chronicles 34:27 Text Analysis2 Chronicles 34:27 Interlinear2 Chronicles 34:27 Multilingual2 Chronicles 34:27 TSK2 Chronicles 34:27 Cross References2 Chronicles 34:27 Bible Hub2 Chronicles 34:27 Biblia Paralela2 Chronicles 34:27 Chinese Bible2 Chronicles 34:27 French Bible2 Chronicles 34:27 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:26
Top of Page
Top of Page