2 Chronicles 6:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
8104 [e]šā-mar-tā,שָׁמַ֗רְתָּhave keptVerb
5650 [e]lə-‘aḇ-də-ḵāלְעַבְדְּךָ֙with Your servantNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֣ידDavidNoun
1 [e]’ā-ḇî,אָבִ֔יmy fatherNoun
854 [e]’êṯאֵ֥תthatPrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־that whichPrt
1696 [e]dib-bar-tāדִּבַּ֖רְתָּyou have promisedVerb
  lōw;ל֑וֹto himPrep
1696 [e]wat-tə-ḏab-bêrוַתְּדַבֵּ֥רand spokeVerb
6310 [e]bə-p̄î-ḵāבְּפִ֛יךָwith Your mouth [it]Noun
3027 [e]ū-ḇə-yā-ḏə-ḵāוּבְיָדְךָ֥with your handNoun
4390 [e]mil-lê-ṯāמִלֵּ֖אתָhave fulfilledVerb
3117 [e]kay-yō-wmכַּיּ֥וֹם[it is] dayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃as thisPro
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֲשֶׁ֣ר שָׁמַ֗רְתָּ לְעַבְדְּךָ֙ דָּוִ֣יד אָבִ֔י אֵ֥ת אֲשֶׁר־דִּבַּ֖רְתָּ לֹ֑ו וַתְּדַבֵּ֥ר בְּפִ֛יךָ וּבְיָדְךָ֥ מִלֵּ֖אתָ כַּיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

דברי הימים ב 6:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אשר שמרת לעבדך דויד אבי את אשר־דברת לו ותדבר בפיך ובידך מלאת כיום הזה׃

Links
2 Chronicles 6:152 Chronicles 6:15 Text Analysis2 Chronicles 6:15 Interlinear2 Chronicles 6:15 Multilingual2 Chronicles 6:15 TSK2 Chronicles 6:15 Cross References2 Chronicles 6:15 Bible Hub2 Chronicles 6:15 Biblia Paralela2 Chronicles 6:15 Chinese Bible2 Chronicles 6:15 French Bible2 Chronicles 6:15 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:14
Top of Page
Top of Page