2 Chronicles 6:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְ֠אַתָּהThen youPro
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַ֨עhearVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֜יִםheavenNoun
4349 [e]mə-ḵō-wnמְכ֤וֹןplaceNoun
3427 [e]šiḇ-te-ḵāשִׁבְתֶּ֙ךָ֙your dwellingVerb
5545 [e]wə-sā-laḥ-tā,וְסָ֣לַחְתָּ֔and forgiveVerb
5414 [e]wə-nā-ṯat-tāhוְנָתַתָּ֤הand renderVerb
376 [e]lā-’îšלָאִישׁ֙to eachNoun
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־according to allNoun
1870 [e]də-rā-ḵāw,דְּרָכָ֔יוhis waysNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhosePrt
3045 [e]tê-ḏa‘תֵּדַ֖עyou knowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3824 [e]lə-ḇā-ḇōw;לְבָב֑וֹwhose heartNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
859 [e]’at-tāhאַתָּה֙youPro
905 [e]lə-ḇad-də-ḵāלְבַדְּךָ֣for You aloneNoun
3045 [e]yā-ḏa‘-tā,יָדַ֔עְתָּknowVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3824 [e]lə-ḇaḇלְבַ֖בthe heartsNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
120 [e]hā-’ā-ḏām.הָאָדָֽם׃of menNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אַתָּה תִּשְׁמַ֨ע מִן־הַשָּׁמַ֜יִם מְכֹ֤ון שִׁבְתֶּ֙ךָ֙ וְסָ֣לַחְתָּ֔ וְנָתַתָּ֤ה לָאִישׁ֙ כְּכָל־דְּרָכָ֔יו אֲשֶׁ֥ר תֵּדַ֖ע אֶת־לְבָבֹ֑ו כִּ֤י אַתָּה֙ לְבַדְּךָ֣ יָדַ֔עְתָּ אֶת־לְבַ֖ב בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃

דברי הימים ב 6:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה תשמע מן־השמים מכון שבתך וסלחת ונתתה לאיש ככל־דרכיו אשר תדע את־לבבו כי אתה לבדך ידעת את־לבב בני האדם׃

Links
2 Chronicles 6:302 Chronicles 6:30 Text Analysis2 Chronicles 6:30 Interlinear2 Chronicles 6:30 Multilingual2 Chronicles 6:30 TSK2 Chronicles 6:30 Cross References2 Chronicles 6:30 Bible Hub2 Chronicles 6:30 Biblia Paralela2 Chronicles 6:30 Chinese Bible2 Chronicles 6:30 French Bible2 Chronicles 6:30 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:29
Top of Page
Top of Page