2 Chronicles 6:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wə-šā-ḇūוְשָׁ֣בוּand If they returnVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֗יךָunto youPrep
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־with allNoun
3820 [e]lib-bāmלִבָּם֙their heartNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and with allNoun
5315 [e]nap̄-šām,נַפְשָׁ֔םtheir soulNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֥רֶץin the landNoun
7633 [e]šiḇ-yāmשִׁבְיָ֖םcaptivesNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
7617 [e]šā-ḇūשָׁב֣וּwhere they have carried them captivesVerb
853 [e]’ō-ṯām;אֹתָ֑ם - Acc
6419 [e]wə-hiṯ-pal-lū,וְהִֽתְפַּֽלְל֗וּand prayVerb
1870 [e]de-reḵדֶּ֤רֶךְtowardNoun
776 [e]’ar-ṣāmאַרְצָם֙their landNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5414 [e]nā-ṯat-tāhנָתַ֣תָּהyou gaveVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-w-ṯām,לַאֲבוֹתָ֔םto their fathersNoun
5892 [e]wə-hā-‘îrוְהָעִיר֙[toward] and the cityNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
977 [e]bā-ḥar-tā,בָּחַ֔רְתָּyou have chosenVerb
1004 [e]wə-lab-ba-yiṯוְלַבַּ֖יִתand toward the houseNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
1129 [e]bā-nî-ṯîבָּנִ֥יתִיI have buildVerb
8034 [e]liš-me-ḵā.לִשְׁמֶֽךָ׃for Your nameNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁ֣בוּ אֵלֶ֗יךָ בְּכָל־לִבָּם֙ וּבְכָל־נַפְשָׁ֔ם בְּאֶ֥רֶץ שִׁבְיָ֖ם אֲשֶׁר־שָׁב֣וּ אֹתָ֑ם וְהִֽתְפַּֽלְל֗וּ דֶּ֤רֶךְ אַרְצָם֙ אֲשֶׁ֣ר נָתַ֣תָּה לַאֲבֹותָ֔ם וְהָעִיר֙ אֲשֶׁ֣ר בָּחַ֔רְתָּ וְלַבַּ֖יִת אֲשֶׁר־בָּנִ֥יתִי לִשְׁמֶֽךָ׃

דברי הימים ב 6:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושבו אליך בכל־לבם ובכל־נפשם בארץ שבים אשר־שבו אתם והתפללו דרך ארצם אשר נתתה לאבותם והעיר אשר בחרת ולבית אשר־בניתי לשמך׃

Links
2 Chronicles 6:382 Chronicles 6:38 Text Analysis2 Chronicles 6:38 Interlinear2 Chronicles 6:38 Multilingual2 Chronicles 6:38 TSK2 Chronicles 6:38 Cross References2 Chronicles 6:38 Bible Hub2 Chronicles 6:38 Biblia Paralela2 Chronicles 6:38 Chinese Bible2 Chronicles 6:38 French Bible2 Chronicles 6:38 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:37
Top of Page
Top of Page