2 Kings 15:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֙תֶר֙And the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יof the actsNoun
7967 [e]šal-lūm,שַׁלּ֔וּםof ShallumNoun
7195 [e]wə-qiš-rōwוְקִשְׁר֖וֹand his conspiracyNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
7194 [e]qā-šār;קָשָׁ֑רhe madeVerb
2009 [e]hin-nāmהִנָּ֣םbehold [are]Prt
3789 [e]kə-ṯu-ḇîm,כְּתֻבִ֗יםthey writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים ב 15:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֙תֶר֙ דִּבְרֵ֣י שַׁלּ֔וּם וְקִשְׁרֹ֖ו אֲשֶׁ֣ר קָשָׁ֑ר הִנָּ֣ם כְּתֻבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס

מלכים ב 15:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי שלום וקשרו אשר קשר הנם כתבים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃ ס

Links
2 Kings 15:152 Kings 15:15 Text Analysis2 Kings 15:15 Interlinear2 Kings 15:15 Multilingual2 Kings 15:15 TSK2 Kings 15:15 Cross References2 Kings 15:15 Bible Hub2 Kings 15:15 Biblia Paralela2 Kings 15:15 Chinese Bible2 Kings 15:15 French Bible2 Kings 15:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:14
Top of Page
Top of Page