2 Kings 15:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֛תֶרAnd the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the actsNoun
6494 [e]p̄ə-qaḥ-yāhפְקַחְיָ֖הof PekahiahNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh;עָשָׂ֑הhe didVerb
2009 [e]hin-nāmהִנָּ֣םbehold [are]Prt
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםthey writtenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים ב 15:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י פְקַחְיָ֖ה וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הִנָּ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ פ

מלכים ב 15:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי פקחיה וכל־אשר עשה הנם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃ פ

Links
2 Kings 15:262 Kings 15:26 Text Analysis2 Kings 15:26 Interlinear2 Kings 15:26 Multilingual2 Kings 15:26 TSK2 Kings 15:26 Cross References2 Kings 15:26 Bible Hub2 Kings 15:26 Biblia Paralela2 Kings 15:26 Chinese Bible2 Kings 15:26 French Bible2 Kings 15:26 German Bible

Bible Hub
2 Kings 15:25
Top of Page
Top of Page