2 Kings 2:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3318 [e]way-yê-ṣə-’ūוַיֵּצְא֨וּAnd came forthVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îmהַנְּבִיאִ֥יםof the prophetsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bêṯ-בֵּֽית־in [were]Prep
1008 [e]’êlאֵל֮at BethelNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
477 [e]’ĕ-lî-šā‘אֱלִישָׁע֒ElishaNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔יוunto himPrep
3045 [e]hă-yā-ḏa‘-tāהֲיָדַ֕עְתָּknowVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
3117 [e]hay-yō-wm,הַיּ֗וֹםtodayNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
3947 [e]lō-qê-aḥלֹקֵ֥חַwill take awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
113 [e]’ă-ḏō-ne-ḵāאֲדֹנֶ֖יךָyour masterNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֣לfrom overPrep
7218 [e]rō-še-ḵā;רֹאשֶׁ֑ךָyour headNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֛אמֶרAnd he saidVerb
1571 [e]gam-גַּם־YesAdv
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3045 [e]yā-ḏa‘-tîיָדַ֖עְתִּיknow [it]Verb
2814 [e]he-ḥĕ-šū.הֶחֱשֽׁוּ׃hold you your peaceVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 2:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּצְא֨וּ בְנֵֽי־הַנְּבִיאִ֥ים אֲשֶׁר־בֵּֽית־אֵל֮ אֶל־אֱלִישָׁע֒ וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו הֲיָדַ֕עְתָּ כִּ֣י הַיֹּ֗ום יְהוָ֛ה לֹקֵ֥חַ אֶת־אֲדֹנֶ֖יךָ מֵעַ֣ל רֹאשֶׁ֑ךָ וַיֹּ֛אמֶר גַּם־אֲנִ֥י יָדַ֖עְתִּי הֶחֱשֽׁוּ׃

מלכים ב 2:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצאו בני־הנביאים אשר־בית־אל אל־אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את־אדניך מעל ראשך ויאמר גם־אני ידעתי החשו׃

Links
2 Kings 2:32 Kings 2:3 Text Analysis2 Kings 2:3 Interlinear2 Kings 2:3 Multilingual2 Kings 2:3 TSK2 Kings 2:3 Cross References2 Kings 2:3 Bible Hub2 Kings 2:3 Biblia Paralela2 Kings 2:3 Chinese Bible2 Kings 2:3 French Bible2 Kings 2:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:2
Top of Page
Top of Page