2 Kings 2:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2572 [e]wa-ḥă-miš-šîmוַחֲמִשִּׁ֨יםAnd fiftyNoun
582 [e]’îšאִ֜ישׁa manNoun
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֤יof the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îmהַנְּבִיאִים֙of the prophetsNoun
1980 [e]hā-lə-ḵū,הָֽלְכ֔וּwentVerb
5975 [e]way-ya-‘am-ḏūוַיַּעַמְד֥וּand stoodVerb
5048 [e]min-ne-ḡeḏמִנֶּ֖גֶדto viewSubst
7350 [e]mê-rā-ḥō-wq;מֵרָח֑וֹקafar offAdj
8147 [e]ū-šə-nê-hemוּשְׁנֵיהֶ֖םand they twoNoun
5975 [e]‘ā-mə-ḏūעָמְד֥וּstoodVerb
5921 [e]‘al-עַל־byPrep
3383 [e]hay-yar-dên.הַיַּרְדֵּֽן׃JordanNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 2:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַחֲמִשִּׁ֨ים אִ֜ישׁ מִבְּנֵ֤י הַנְּבִיאִים֙ הָֽלְכ֔וּ וַיַּעַמְד֥וּ מִנֶּ֖גֶד מֵרָחֹ֑וק וּשְׁנֵיהֶ֖ם עָמְד֥וּ עַל־הַיַּרְדֵּֽן׃

מלכים ב 2:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על־הירדן׃

Links
2 Kings 2:72 Kings 2:7 Text Analysis2 Kings 2:7 Interlinear2 Kings 2:7 Multilingual2 Kings 2:7 TSK2 Kings 2:7 Cross References2 Kings 2:7 Bible Hub2 Kings 2:7 Biblia Paralela2 Kings 2:7 Chinese Bible2 Kings 2:7 French Bible2 Kings 2:7 German Bible

Bible Hub
2 Kings 2:6
Top of Page
Top of Page