2 Samuel 12:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wā-’et-tə-nāhוָאֶתְּנָ֨הAnd I gaveVerb
  lə-ḵāלְךָ֜toPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתhouse youNoun
113 [e]’ă-ḏō-ne-ḵā,אֲדֹנֶ֗יךָof your masterNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
802 [e]nə-šêנְשֵׁ֤יwivesNoun
113 [e]’ă-ḏō-ne-ḵāאֲדֹנֶ֙יךָ֙of your masterNoun
2436 [e]bə-ḥê-qe-ḵā,בְּחֵיקֶ֔ךָinto your careNoun
5414 [e]wā-’et-tə-nāhוָאֶתְּנָ֣הand gaveVerb
  lə-ḵā,לְךָ֔to youPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֥יתthe houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
3063 [e]wî-hū-ḏāh;וִֽיהוּדָ֑הof JudahNoun
518 [e]wə-’im-וְאִ֨ם־and ifConj
4592 [e]mə-‘āṭ,מְעָ֔ט[that had been] too littleSubst
3254 [e]wə-’ō-si-p̄āhוְאֹסִ֥פָהand I would moreover have givenVerb
  lə-ḵāלְּךָ֖to youPrep
2007 [e]kā-hên-nāhכָּהֵ֥נָּהmany more things like thesePro
2007 [e]wə-ḵā-hên-nāh.וְכָהֵֽנָּה׃and suchPro
Hebrew Texts
שמואל ב 12:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֶתְּנָ֨ה לְךָ֜ אֶת־בֵּ֣ית אֲדֹנֶ֗יךָ וְאֶת־נְשֵׁ֤י אֲדֹנֶ֙יךָ֙ בְּחֵיקֶ֔ךָ וָאֶתְּנָ֣ה לְךָ֔ אֶת־בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵ֖ל וִֽיהוּדָ֑ה וְאִ֨ם־מְעָ֔ט וְאֹסִ֥פָה לְּךָ֖ כָּהֵ֥נָּה וְכָהֵֽנָּה׃

שמואל ב 12:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתנה לך את־בית אדניך ואת־נשי אדניך בחיקך ואתנה לך את־בית ישראל ויהודה ואם־מעט ואספה לך כהנה וכהנה׃

Links
2 Samuel 12:82 Samuel 12:8 Text Analysis2 Samuel 12:8 Interlinear2 Samuel 12:8 Multilingual2 Samuel 12:8 TSK2 Samuel 12:8 Cross References2 Samuel 12:8 Bible Hub2 Samuel 12:8 Biblia Paralela2 Samuel 12:8 Chinese Bible2 Samuel 12:8 French Bible2 Samuel 12:8 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 12:7
Top of Page
Top of Page