Amos 3:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּה֮ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֒the LORDNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֩AsPrt
5337 [e]yaṣ-ṣîlיַצִּ֨ילtakesVerb
7462 [e]hā-rō-‘ehהָרֹעֶ֜הAs the shepherdVerb
6310 [e]mip-pîמִפִּ֧יout of the mouthNoun
738 [e]hā-’ă-rîהָאֲרִ֛יof the lionNoun
8147 [e]šə-têשְׁתֵּ֥יtwoNoun
3767 [e]ḵə-rā-‘a-yimכְרָעַ֖יִםof legsNoun
176 [e]’ōwא֣וֹorConj
915 [e]ḇə-ḏal-בְדַל־a pieceNoun
241 [e]’ō-zen;אֹ֑זֶןof an earNoun
3651 [e]kênכֵּ֣ןSoAdj
5337 [e]yin-nā-ṣə-lūיִנָּצְל֞וּshall be taken outVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
3427 [e]hay-yō-šə-ḇîmהַיֹּֽשְׁבִים֙that dwellVerb
8111 [e]bə-šō-mə-rō-wn,בְּשֹׁ֣מְר֔וֹןin SamariaNoun
6285 [e]bip̄-’aṯבִּפְאַ֥תWith [the] cornerNoun
4296 [e]miṭ-ṭāhמִטָּ֖הof a bedNoun
1833 [e]ū-ḇiḏ-me-šeqוּבִדְמֶ֥שֶׁקand in DamascusNoun
6210 [e]‘ā-reś.עָֽרֶשׂ׃[in] a couchNoun
Hebrew Texts
עמוס 3:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּה֮ אָמַ֣ר יְהוָה֒ כַּאֲשֶׁר֩ יַצִּ֨יל הָרֹעֶ֜ה מִפִּ֧י הָאֲרִ֛י שְׁתֵּ֥י כְרָעַ֖יִם אֹ֣ו בְדַל־אֹ֑זֶן כֵּ֣ן יִנָּצְל֞וּ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל הַיֹּֽשְׁבִים֙ בְּשֹׁ֣מְרֹ֔ון בִּפְאַ֥ת מִטָּ֖ה וּבִדְמֶ֥שֶׁק עָֽרֶשׂ׃

עמוס 3:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל־אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש׃

Links
Amos 3:12Amos 3:12 Text AnalysisAmos 3:12 InterlinearAmos 3:12 MultilingualAmos 3:12 TSKAmos 3:12 Cross ReferencesAmos 3:12 Bible HubAmos 3:12 Biblia ParalelaAmos 3:12 Chinese BibleAmos 3:12 French BibleAmos 3:12 German Bible

Bible Hub
Amos 3:11
Top of Page
Top of Page