Deuteronomy 19:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1875 [e]wə-ḏā-rə-šūוְדָרְשׁ֥וּAnd shall make diligent inquisitionVerb
8199 [e]haš-šō-p̄ə-ṭîmהַשֹּׁפְטִ֖יםthe judgesVerb
3190 [e]hê-ṭêḇ;הֵיטֵ֑בshall make diligent inquisitionVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֤הand beholdPrt
5707 [e]‘êḏ-עֵֽד־[if] the witness [are]Noun
8267 [e]še-qerשֶׁ֙קֶר֙a falseNoun
5707 [e]hā-‘êḏ,הָעֵ֔דwitnessNoun
8267 [e]še-qerשֶׁ֖קֶרfalselyNoun
6030 [e]‘ā-nāhעָנָ֥הhas testifiedVerb
251 [e]ḇə-’ā-ḥîw.בְאָחִֽיו׃against his brotherNoun
Hebrew Texts
דברים 19:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדָרְשׁ֥וּ הַשֹּׁפְטִ֖ים הֵיטֵ֑ב וְהִנֵּ֤ה עֵֽד־שֶׁ֙קֶר֙ הָעֵ֔ד שֶׁ֖קֶר עָנָ֥ה בְאָחִֽיו׃

דברים 19:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודרשו השפטים היטב והנה עד־שקר העד שקר ענה באחיו׃

Links
Deuteronomy 19:18Deuteronomy 19:18 Text AnalysisDeuteronomy 19:18 InterlinearDeuteronomy 19:18 MultilingualDeuteronomy 19:18 TSKDeuteronomy 19:18 Cross ReferencesDeuteronomy 19:18 Bible HubDeuteronomy 19:18 Biblia ParalelaDeuteronomy 19:18 Chinese BibleDeuteronomy 19:18 French BibleDeuteronomy 19:18 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 19:17
Top of Page
Top of Page